Jaarbeurs puilt uit tijdens actie Strijd voor thuiszorg

0
240

Maar liefst 700 thuiszorgmedewerkers en medewerkers van andere zorgvormen hebben gehoor gegeven aan de oproep om naar de Jaarbeurs in Utrecht te komen. De komende tijd versterken thuiszorgmedewerkers hun strijd voor goede thuiszorg. Steeds meer vrouwen verenigen zich in Wij zijn de Thuiszorg-actiegroepen. Een nieuw opgericht actiecomité bereidt een grote landelijke protestbijeenkomst van thuiszorgmedewerkers én hun clienten voor op 4 februari 2013.

‘Wie is de thuiszorg? Wíj zijn de thuiszorg! Waar is de thuiszorg? Híer is de thuiszorg!’ Grote groepen vrouwen en een enkele man uit heel Nederland kwamen bijeen op dinsdag 27 november voor de actiebijeenkomst. Iedereen liet zich letterlijk zien en horen. Herkenbaar aan Abvakabo FNV-kleuren, Strijd voor Thuiszorg-shirts en spandoeken.

Lilian Marijnissen en Riek van Kampen van Abvakabo FNV luidden de dag overtuigd en vol overgave in. ‘Waarom zijn we hier met elkaar? Om te laten zien dat de vernietigende plannen voor de thuiszorg grote consequenties hebben voor 100.000 thuiszorgmedewerkers en alfahulpen. Zij dreigen hun baan kwijt te raken. Met alle gevolgen van dien. En een veelvoud aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken dreigt hun vertrouwde hulp te verliezen. De eerste stap in de zorgketen verdwijnt als jullie belangrijke werk niet meer uitgevoerd kan worden.’

Doodstil
Schrijnende verhalen van thuiszorgmedewerkers zelf illustreren de problemen. Het is doodstil als enkele vrouwen de microfoon pakken en vertellen over de clienten waar zij zich voor inzetten. ‘Als wij niet meer komen, niet meer signaleren en vervolg geven aan de problemen die we tegen komen, dan ziet het er heel erg slecht uit voor onze clienten. Dat doet ons pijn’, aldus een thuiszorgmedewerker. ‘Niet alleen onze clienten zijn de dupe’, vult een andere thuiszorgmedewerkster aan. ‘Wij moeten salaris inleveren of raken onze baan kwijt. Door de aanbestedingen of door de extra bezuinigingen die nu volgen, gaat ook mijn privéleven er anders uitzien!’

Landelijke bijeenkomst
Op maandag 4 februari 2013 vindt een grote landelijke protestbijeenkomst plaats. Daarvoor worden ook politici uitgenodigd en ter verantwoording geroepen voor de besluiten die zij nemen. In de aanloop hiervan laten thuiszorgmedewerkers in heel het land op lokale manifestaties van zich horen. Onder meer door een landelijke petitie.

Abvakabo FNV roept alle thuiszorgmedewerkers en iedereen die de thuiszorg een warm hart toedraagt op, om zich aan te sluiten en actief mee te doen in de Strijd voor Thuiszorg. Lees meer op www.strijdvoorthuiszorg.nl

Bron: Abvakabo FNV