Minister: zorginstellingen moeten taakherschikking implementeren

Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren moeten nu taakherschikking in de praktijk implementeren. Dat schrijft minister Edith Schippers in haar brief aan de Tweede Kamer. De Handreiking Taakherschikking biedt daarbij ondersteuning bij het invoeren van de nieuwe bevoegdheden. In de brief bedankt de minister van VWS V&VN, de NAPA en de KNMG hartelijk voor hun inzet om de juiste professionals op de juiste plaats te krijgen. Minister Schippers: “Dat is in het belang van de patient en van de samenleving.”

Per 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) voor vijf jaar de bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Met het oog daarop hebben V&VN, de NAPA en de KNMG als beroepsverenigingen van deze beroepsgroepen gezamenlijke afspraken gemaakt over de implementatie van deze taakherschikking. Uitgangspunt daarbij is dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze beroepsbeoefenaren is om de kwaliteit van zorg te garanderen bij het invoeren van taakherschikking. De handreiking ondersteunt bij het invoeren van de nieuwe bevoegdheden en is per 15 november 2012 in werking getreden.

Op dit moment zijn er bijna 2.000 verpleegkundig specialisten wettelijk geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Zij kunnen werkzaam zijn in vijf specialismen. De meeste verpleegkundig specialisten zijn lid van V&VN Verpleegkundig Specialisten

bron: V&VN