12-12-12 : Dag van de Ondervoeding

Ziekte-gerelateerde ondervoeding is een onderschat probleem in Nederland. Uit cijfers van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) blijkt dat de prevalentie van matige en ernstige ondervoeding in alle sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg hoog is. Gemiddeld is één op de vier tot vijf patienten in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg ernstig ondervoed. Dat verdient extra aandacht. Daarom heeft de Stichting eerstelijns ondervoedings instituut (Stichting EOI) 12-12-12 uitgeroepen tot de ‘Dag van de Ondervoeding’.

Dag van de Ondervoeding
Tijdens de ‘Dag van de Ondervoeding’ organiseren zorgverleners in het land diverse activiteiten om ondervoeding op de kaart te zetten. Daarnaast reikt de Stichting EOI een aanmoedigingsprijs van €2500,- uit voor een vernieuwend idee om ondervoeding aan te pakken. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens een rondetafeldiscussie met diverse belanghebbende partijen. Doel van deze rondetafeldiscussie is om, door middel van stellingen en discussie de problematiek rondom signalering en behandeling van ondervoeding uit te werken. Dit moet leiden tot een missie voor 2013, met als doel ondervoeding beter en sneller te signaleren en te  behandelen.

Ondersteunende partijen
Het initiatief van de  ‘Dag van de Ondervoeding’ wordt ondersteund door:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD)
  • Sorgente B.V.
  • Stuurgroep Ondervoeding
  • Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Stichting EOI
Stichting EOI is een organisatie op het gebied van ondervoeding in de eerste lijn. Stichting EOI wil kennis en kunde delen met professionals op het gebied van ondervoeding met als doel een optimale behandeling bij (dreigende) ondervoeding in de eerstelijnszorg. Hiertoe stimuleert en initieert de stichting onderzoek en fungeert zij als opleidingsinstituut op het gebied van ondervoeding.
Bron: