Donatie-intensivisten versterken donorzorg in ziekenhuizen

Array

In heel Nederland zijn donatie-intensivisten aangesteld die ervoor gaan zorgen dat orgaandonatieprocedures en de herkenning van mogelijke donoren in de ziekenhuizen verder verbeteren. Deze intensive care artsen hebben naast hun gewone werkzaamheden speciale taken op het gebied van orgaandonatie. Op vrijdag 30 november vond een landelijke startbijeenkomst plaats waar de donatie-intensivisten ervaringen uitwisselden en dilemma’s met elkaar bespraken. Doel hiervan was ondermeer om de aanpak in de ziekenhuizen zoveel mogelijk gelijk te trekken.

De functie donatie-intensivist werd geïntroduceerd in de regio Groningen tijdens de pilot in het kader van het Masterplan Orgaandonatie. Doel van de pilot was een betere organisatie en aanpak van het donatieproces in de ziekenhuizen. Groningen keek daarbij met name naar verbeteringen in de herkenning van mogelijke donoren en verhoging van het toestemmingspercentage door nabestaanden.

Vraagbaak en feedback
Doordat donatieprocedures niet zo vaak voorkomen, maken de meeste intensivisten maar één of twee procedures per jaar mee. Bundeling en centralisatie van kennis bij donatie-intensivisten maakt het mogelijk om de kennis over orgaandonatie up-to-date te houden en te delen. De donatie-intensivist is ook beschikbaar als vraagbaak voor collega-intensivisten.

Ieder van de zeven donatieregio’s heeft een aantal donatie-intensivisten benoemd. In de Universitaire Medische Centra zijn coördinerend donatie-intensivisten aangesteld. Deze coördinatoren informeren hun collega’s op de lokale intensive care afdelingen over bijvoorbeeld  orgaandonorherkenning en –behandeling en ze geven feedback over het verloop van donatieprocedures.

Masterplan
Het Masterplan Orgaandonatie uit juni 2008 is een integraal plan met als doel meer orgaandonaties, met initiatieven op het gebied van publieksvoorlichting, donatie bij leven, wetgeving en activiteiten in ziekenhuizen. In het kader van het Masterplan zijn vier pilots uitgevoerd om de aanpak en organisatie in de ziekenhuizen verder te verbeteren. Minister Schippers van VWS besloot in december 2011 om twee pilots landelijk uit te rollen: de nieuwe organisatie, functies en aanpak zoals opgezet in de regio Groningen en het Zelfstandig Uitname Team zoals uitgeprobeerd in de regio Leiden. Twee andere pilots lopen nog. Deze pilots richten zich op het verbeteren van de communicatie tussen de intensive care afdelingen in de regio (Amsterdam) en op vergroting van het donorpotentieel, onder andere door verhoging van de leeftijdsgrens voor donatie (Maastricht). De introductie van (coördinerend) donatie-intensivisten is onderdeel van de Groningse pilot.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen