Oud vaccin lijkt effectief tegen griep

Natalija Budimir: Towards a cross-protective influenza vaccine
Omdat griep met name voor jonge kinderen en ouderen gevaarlijk kan zijn, is het belangrijk dat er goede vaccins zijn. De effectiviteit van de huidige griepvaccins laat te wensen over. Onderzoek van UMCG-promovendus Natalija Budimir laat zien dat een “oud”,  in onbruik geraakt vaccin mogelijk geherintroduceerd kan worden. Het lijkt bredere bescherming te bieden dan doorgaans gebruikte vaccins, waardoor vaccinatie niet jaarlijks herhaald hoeft te worden.

Budimir concentreerde zich in haar onderzoek op de ontwikkeling van vaccins die kruisbeschermende cytotoxische T-lymfocyten (CTLs) induceren. Anders dan antistoffen zijn CTLs gericht op antigenen die geconserveerd zijn tussen verschillende varianten en subtypen van het influenzavirus.

Het onderzoek laat zien dat een vaccin gebaseerd op geïnactiveerde, maar overigens intacte, virusdeeltjes (Whole Inactivated Virus – WIV) in een diermodel heterosubtypische kruisbescherming kan induceren. Deze kruisbescherming bleek vooral gebaseerd te zijn op de inductie van CTL’s. Het vermogen van WIV om CTL’s te induceren bleek sterk afhankelijk te zijn van de wijze waarop het virus wordt geïnactiveerd. Sommige inactiveringsmethoden verstoren de membraanfusie-activiteit van WIV, terwijl deze fusie-activiteit juist belangrijk is voor een efficiente inductie van CTL-activiteit. Heterosubtypische kruisbescherming, geïnduceerd door vaccinatie met WIV, bleek ook afhankelijk te zijn van activatie van Toll-like receptor 7 (TLR7) in dendritische cellen. Tenslotte heeft het onderzoek laten zien dat intramusculaire toediening van WIV (“prik”) effectiever is voor de inductie van CTL’s en kruisbescherming dan mucosale toediening via een “neusspray”.

Datum: 12 december 2012
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr.J.C. Wilschut en prof.dr. A.L.W. Huckriede

Curriculum Vitae
Natalija Budimir (Servie, 1982) studeerde Moleculaire Biologie te Belgrado. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Budimir werkt inmiddels als onderzoeker bij Mucosis BV. De titel van haar proefschrift luidt: “Towards a cross-protective influenza vaccine”.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen