Jeugdzorg voorziet ontslagen en kaalslag

Door bezuinigingen verdwijnen volgend jaar honderden arbeidsplaatsen in de jeugdzorg.
De zorg voor duizenden kwetsbare kinderen komt onder druk te staan. Dat stelt vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland Mark Bent, die de noodklok luidt.

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben komen op een wachtlijst terecht, voorziet Bent. “Voldoende aandacht en zorg voor ieder kind dat aan ons is toevertrouwd, zijn helaas niet langer vanzelfsprekend.”

Strippen
Zowel het rijk als de provincies en gemeenten geven in 2013 minder uit aan jeugdzorg. Opgeteld zou het gaan om een korting van 85 miljoen euro. Het kabinet wil de ondersteuning en zorg voor de jeugd vanaf 2015 onderbrengen bij de gemeenten.

“De kortingen strippen de jeugdzorg al kaal ver voor de transitie in 2015”, zegt Bent. “En na de transitie wordt opnieuw een grote efficiencykorting op de zorg voor jeugd doorgevoerd, oplopend tot 450 miljoen euro in 2018.”

Korten
Gemeenten korten volgend jaar bovendien stevig op preventief jeugdbeleid, zegt de vicevoorzitter. Bezuinigingen die volgens hem haaks staan op de gedachte achter de transitie, waarbij een sterk preventief jeugdbeleid de vraag naar duurdere en zwaardere zorg moet verminderen.

Nu al verdwijnen arbeidsplaats en lopen de wachtlijsten in de vrijwillige hulpverlening op. “Alle inspanningen die de laatste jaren zijn gedaan om kinderen en hun ouders goede jeugdzorg te bieden, op tijd en op maat, worden door de bezuinigingen en kortingen tenietgedaan, zegt Bent.

“Als niet snel wordt ingegrepen gaan we terug naar af: een jeugdzorg met wachtlijsten en hoge caseloads. Met alle risico’s van dien.”

bron: NU nl