Nieuw boek over bestuurlijke integriteit en integriteitsbeleid in Nederland

Discussiebijeenkomst en boekpresentatie
Afgelopen maand stond de integriteit van het openbaar bestuur en de publieke sector weer volop in de belangstelling naar aanleiding van diverse affaires (Hooijmaijers, Van Rey, Amarantis, Verdaas). Dat maakt het intrigerend die aandacht te verbinden met het wetenschappelijk onderzoek dat de laatste jaren is gedaan naar integriteit. Dinsdag 11 december wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een bijzonder handboek gepresenteerd waarin de resultaten van dat onderzoek zijn gebundeld: Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland onder redactie van de hoogleraren Hans van den Heuvel en Leo Huberts (VU) en Erwin Muller (UL).

Discussie met integriteitsdeskundigen
De presentatie van het boek is een goede gelegenheid voor een discussie met wetenschappers en mensen uit de praktijk. Vragen die in het boek en tijdens de bijeenkomst centraal staan, zijn onder andere hoe het staat met de integriteit van ons openbaar bestuur en in hoeverre het bestaande integriteitsbeleid succesvol is. Leggen we bijvoorbeeld niet te veel nadruk op codes en regels, zonder er voor te zorgen dat integriteit ook echt leeft in organisaties? Veroordelen we weliswaar integriteitsschendingen, maar trekken we er ook daadwerkelijk lessen uit? Zou de publieke sector gebaat zijn bij nieuw beleid en nieuwe initiatieven zoals een landelijke ‘integriteitsautoriteit’? Waar zou het nieuwe kabinet op moeten inzetten als het gaat om integriteit?

Integriteit van Nederlands bestuur
U bent 11 december vanaf 14.00 uur van harte welkom op de VU om mee te discussieren over deze vragen. Erwin Muller en dagvoorzitter Hans van den Heuvel zullen de inhoud van het nieuwe handboek samenvatten. Saxion-onderzoeker Willeke Slingerland zal vervolgens ingaan op de resultaten van haar recente onderzoek voor Transparency International naar ons nationale integriteitssysteem. Leo Huberts zal ten slotte reflecteren op de actuele stand van zaken in het onderzoek naar integriteit en de betekenis hiervan voor de wetenschappelijke en maatschappelijke ambities, inclusief die van het nieuwe kabinet.

Tijdens een paneldiscussie komt ook de praktijk aan het woord. Hans Groot (hoofd Bureau Integriteit Amsterdam), Jos Verlaan (redacteur NRC Handelsblad), Ton Roerig (eerder zelf wethouder, nu directeur van de Wethoudersvereniging) en Fred Spijkers (klokkenluider defensie sinds 1984) zullen reageren. Dit is de voorzet voor een discussie met de aanwezigen over de centrale vraag: Hoe is het gesteld met de integriteit van ons bestuur en het integriteitsbeleid?