Rob Dijkstra nieuwe voorzitter huisartsengenootschap

Gisteravond hebben de leden – tijdens de Algemene Ledenvergadering- ingestemd met de benoeming van dr. Rob Dijkstra als de nieuwe directeur/bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap. In zijn nieuwe functie gaat hij zich met name richten op het beleid van het NHG.

Rob Dijkstra reageerde blij op zijn definitieve benoeming in de ALV. “Het is een hele uitdaging om deze functie te vervullen. Ik dank de leden voor het vertrouwen in mij. Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe functie samen met de mensen van het bureau en met de leden van het NHG te werken aan de verbetering van de huisartsenzorg!”

Unieke combinatie
Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur van het St. Elizabeth Ziekenhuis en voorzitter Raad van Toezicht van het NHG heeft de sollicitatieprocedure geleid. “Rob Dijkstra is een innemende persoonlijkheid die een unieke combinatie is van een wetenschappelijk georienteerde bestuurder en een zeer ervaren huisarts.”

Uitwerken van de Toekomstvisie 2022
De benoeming van Rob Dijkstra komt op het juiste moment. In dezelfde vergadering stemden de leden in met de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 die al tijdens het NHG-congres is gepresenteerd aan de leden. “De toekomstvisie is een stip op de horizon en bevat vele ambities. Met deze ambities gaan we vol enthousiasme aan de slag, maar het vraagt iets van ons allemaal. Het betekent dat we in beweging moeten blijven, als huisartsen en als NHG. Meebewegen met de maatschappij en met onze patient, zonder de basis van ons vak te verliezen. Dat is nodig om in samenspraak met onze patienten te bepalen welke zorg voor hem of haar het beste is. Nu de toekomstvisie is vastgesteld is het moment aangebroken om deze, samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging, te vertalen in concrete plannen.”

Felicitaties LHV
Steven van Eijck, voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging, feliciteert Rob Dijkstra met zijn benoeming: “We werken al jarenlang op een uiterst plezierige wijze met elkaar samen. Ik ben gecharmeerd van zijn bestuurlijke kunde, gecombineerd met zijn inhoudelijke kennis en gedrevenheid. Ik zie dan ook uit naar onze verdere samenwerking, onder meer in het tripartite overleg van NHG, VHN en LHV, waarin alle onderwerpen omtrent huisartsenzorg de revue passeren.”

Kerntaken
Rob Dijkstra ziet voor zichzelf een aantal kerntaken weggelegd:

– werken aan en een up-to-date richtlijnensysteem;

– de huisarts blijven ondersteunen bij het verwerken van de toenemende (digitale) informatiestroom;

– meer aandacht voor het ondersteunend team van de huisarts;

– de ontwikkeling van e-health;

– nadere afstemming met andere organisatievormen als huisartsenposten en zorggroepen.

Rob Dijkstra (53) werkt al vanaf 2007 bij het NHG. Om feeling te houden met de praktijk zal hij zijn vak als huisarts parttime blijven uitoefenen.

Bron: NHG