Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt administratie kindergeneeskunde VUmc

Het onderzoek gaat over de periode 2008 tot en met 2011. De NZa kijkt of in die periode onjuiste declaraties bij de afdeling kindergeneeskunde voorkomen.

VUmc verleent alle medewerking aan dit onderzoek. De patientenzorg bij de afdeling kindergeneeskunde ondervindt geen enkele hinder van het administratieve onderzoek.

De NZa ziet er als toezichthouder in de zorg op toe dat verzekeraars en zorgaanbieders zich houden aan de regelgeving. Zo kan zij bij zorgaanbieders nagaan of zij de juiste prestaties declareren.

bron: VUMC