Kamer wil scherpere aanpak fraude door pgb-bureaus

De Tweede Kamer wil dat de controle op fraude door bemiddelingsbureaus voor persoonsgebonden budgetten wordt verscherpt. Daartoe werd vandaag een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman aangenomen. Voortman vindt dat het kabinet te eenzijdig focust op fraude door mensen die zorg nodig hebben, terwijl de meeste fraude voorkomt bij bemiddelingsbureaus.

Linda Voortman: “Veel bemiddelingsbureau’s doen goed werk, maar er zijn helaas ook een aantal louche bureaus die geld dat naar zorg moet in eigen zak steken. De staatssecretaris zou zijn energie aan deze frauderende bureaus moeten besteden, en niet aan het verdacht maken van pgb-houders.”

Dat fraude moet worden aangepakt staat volgens GroenLinks voorop, maar dit laat onverlet dat het pgb de toekomst heeft. Mensen eigen regie geven over de zorg is beter en goedkoper. GroenLinks wil dat het pgb daarom wordt versterkt en de mogelijkheden om zorg via een pgb te regelen worden uitgebreid.

Voortman: “Via het pgb kunnen mensen met een chronische ziekte zo veel mogelijk hun eigen leven inrichten. Dit is niet alleen voor deze mensen zelf prettig, maar scheelt de maatschappij uiteindelijk ook geld omdat er minder kosten gaan naar hun ondersteuning.”

bron: Groenlinks