Een op de tien diëtisten ontslagen

Het was economisch een zwaar jaar voor dietisten. Uit een jaarlijkse enquête onder de lezers van Nieuws voor dietisten blijkt dat gedurende het afgelopen jaar één op de tien dietisten ontslagen is. Daarnaast zag 38% van de dietisten een duidelijke terugloop in het aantal consulten. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor 2013 beter, nu de dietist weer terugkomt in het basispakket van de zorgverzekeringen.

De Nieuws voor dietisten enquête is in november van dit jaar door ruim 1000 lezers ingevuld (een respons van 22%) en levert een schat aan informatie op over de beroepsgroep. Zo blijkt dat dietisten het ziektebeeld waar de dietist zich het meest mee bezighoudt diabetes is, gevolgd door overgewicht en ondervoeding. In de enquête van 2011 waren clienten met overgewicht de meest genoemde groep. De begeleiding, die dietisten geven, is vrij intensief. Meer dan de helft van de dietisten geeft aan hun clienten meer dan 5 keer per jaar te zien.

Social media
De uitkomsten van de enquête laten ook zien dat dietisten steeds meer gebruik maken van social media. In totaal geeft slechts 18% van de deelnemers aan er geen gebruik van te maken. En 5% zegt er nu nog geen gebruik van te maken, maar wel van plan zijn dit te gaan doen. De rest –77%- gebruikt een of meer vormen van social media. Het gebruik van Twitter stijgt onder de lezers van Nieuws voor dietisten. Van de deelnemers geeft 28% aan te twitteren (in 2010 was dit nog maar 5% en in 2011 14%). Verder maakt 63% gebruik van Facebook en 49% van LinkedIn.

Nieuws voor dietisten is een digitale nieuwsbrief Рgericht op dietisten- met bijna 4600 abonnees. De deelnemers aan de enqu̻te is gevraagd de nieuwsbief een rapportcijfer te geven. Gemiddeld lag de beoordeling op een 7,7. De bijbehorende website www.nieuwsvoordietisten.nl krijgt van de lezers een 7,6.