UMC St Radboud lanceert eerste opleiding verslavingsgeneeskunde

Het UMC St Radboud start met de eerste opleiding in verslavingsgeneeskunde. De Vereniging voor Verslavingsgeneeskundigen Nederland (VVGN) is blij met de erkenning die het vak daardoor krijgt van de KNMG.
Verslaving is een medisch probleem met veel maatschappelijke consequenties. Zo behoort tien procent van de bevolking tot de zware drinkers. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar scoren nu nog het hoogst, maar ze worden snel ingehaald door de senioren. Het aantal 55-plussers dat hulp zoekt in de verslavingszorg is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Alcoholverslaving komt voor in alle milieus, van hoog tot laag, en leidt tot veel persoonlijke en maatschappelijke ellende.

Opleiding Addiction Medicine
De opleiding tot Verslavingsarts heeft nu van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) een erkende status gekregen. Het gloednieuwe KNMG-profiel van de opleiding heeft betrekking op alle stoornissen en ziekten die ontstaan door overmatig middelengebruik. Daarmee voorziet de verslavingsgeneeskunde in een maatschappelijke behoefte en dit is dan ook een belangrijke reden voor de KNMG om het als een speciaal vakgebied te erkennen. Ook de toenemende professionalisering in de geneeskunde en de complexiteit van de verslavingsproblematiek vragen om goed opgeleide en gespecialiseerde artsen.

Met de tweejarige opleiding in Addiction Medicine, die wordt aangeboden door het UMC St Radboud, wordt nu officieel voorzien in de opleiding tot verslavingsarts. Het specialisme is de afgelopen jaren ontstaan vanuit de sociale wetenschappen. Aan de verslavingszorg kleven immers veel psychosociale aspecten. Met de nieuwe opleiding schuift het specialisme nu wat meer op naar een medische, geneeskundige aanpak, zonder dat aan de andere aspecten afbreuk wordt gedaan. Terecht: verslaving brengt een omvattende problematiek met zich mee. Vandaar dat in de opleiding tot verslavingsarts zowel aandacht wordt besteed aan de psychosociale componenten als de meer medisch-biologische aspecten.

 

Congres VVGN
Vandaag studeert in Nijmegen een derde lichting opgeleide artsen af. Deze bijeenkomst wordt vooraf gegaan door het jaarlijkse congres van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskundigen Nederland (VVGN). Tijdens dit congres presenteren onder meer drie verslavingsartsen de nieuwste resultaten van hun onderzoek. Zo wordt er gesproken over een nieuwe methode om patienten te helpen bij het stoppen met rustgevende medicijnen (benzodiazepines). In 2009 gebruikten meer dan een miljoen Nederlanders benzodiazepines. Vaak gaat het om 65plussers, maar ook onder scholieren wordt het middel veel gebruikt. Bij chronisch gebruik neemt de kans op verslaving toe.

Een van de presentaties gaat over de werkzaamheid van baclofen bij alcoholafhankelijke patienten. Baclofen is een spierverslapper, maar het wordt ook onderzocht als middel om alcohol- of cocaïneverslaving tegen te gaan. Daarnaast komt ook onderzoek aan bod naar het veilig stoppen met GHB (gamma-hydroxyboterzuur) bij patienten die aan dit middel verslaafd zijn.

 

Recente artikelen