Immuuntherapie tegen reuma

immuunsysteemHuib de Jong onderzocht de bruikbaarheid van immuunbehandeling bij patienten met reumatoïde artritis. Hij zocht daarvoor naar zogenaamde ‘T-cel epitopen’ die de kern vormen van de behandeling. Het zijn stoffen die het immuunsysteem op een goede manier kunnen beïnvloeden. Immuuntherapie gebaseerd op T-cel epitopen werkt al bij type I diabetes. Het heeft minder bijwerkingen dan bestaande behandelingen omdat het heel gericht werkt.

De Jong beschrijft in zijn proefschrift de ontdekking van drie groepen verschillende epitopen bij patienten met reumatoide artritis en in gezonde controles. Het betreft epitopen van ‘heat shock eiwit 60’, ‘heat shock eiwit 70’ en proteoglycaan. Ook heeft hij laten zien dat het type van de immuunreactie die ontstaat afhankelijk is van het epitoop dat aangeboden wordt. Het biedt nieuwe aanknopingspunten voor immuntherapie bij reumatoide artritis, aldus De Jong.

Datum en tijd:10/1/2013 14:30

Locatie:Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus:Huib de Jong
Faculteit:Faculteit Geneeskunde
Proefschrift:Epitope hunting in rheumatoid arthritis: towards antigen specific immunotherapy
Promotor 1:Prof. dr. B. Prakken
Promotor 2:Prof. dr. J.W.J. Bijlsma
Bron: Universiteit Utrecht