Kwaliteit van leven van patiënten met onderbeenamputatie in India in kaart gebracht

amputatieRicha Sinha: Adjustments to amputation and artificial limb, and quality of life in lower limb amputees
Het ondergaan van een amputatie van een of meer ledematen heeft grote impact. UMCG-promovendus Richa Sinha deed onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen na een onderbeenamputatie in India. Vooral het hebben van werk en een prothese hadden positieve invloed op aanpassing aan de nieuwe situatie.

Na een amputatie verandert niet alleen het zelfbeeld van de betreffende persoon, maar ook het sociaal en maatschappelijk functioneren. Sinha gebruikte twee instrumenten om factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met een onderbeenamputatie. Jongere leeftijd, het hebben van werk en een prothese bleken van grote invloed op de kwaliteit van leven.

Onderbeenamputaties worden in India meestal veroorzaakt door een trauma. Meer dan de helft van deze mensen is werkloos. Sinha stelde vast dat fantoompijn, problemen met de stomphuid en stomppijn minder vaak voorkomen bij de mensen in India, in vergelijking met bevindingen uit Westerse studies. Mogelijk spelen verschillen in activiteiten hierbij een rol. Werkgelegenheid is een belangrijke factor in verband met de psychosociale aanpassing en beperking van activiteiten. Mensen die werken hebben de neiging om meer fysiek actief en beter psychosociaal geïntegreerd te zijn, stelt Sinha. Zij pleit voor verder onderzoek om verschillen in de kwaliteit van leven in diverse populaties te leren begrijpen.

Datum: 07 januari 2013
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. W.J.A. van den Heuvel en prof.dr. P. Arokiasamy

Curriculum Vitae
Richa Sinha (India, 1980) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Zij voerde haar promotieonderzoek uit bij het iRv, Kanniscentrum voor Revalidatie en Handicap en de afdeling Sociale Geneeskunde in het kader van Onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG. De titel van haar proefschrift is “Adjustments to amputation and artificial limb, and quality of life in lower limb amputees.”
Bron: UMCG

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen