Rinnooy Kan en Reibestein als verkenners farmacie aan de slag

vraagHoe staat de farmaceutische zorg in Nederland ervoor en wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst? Dat is de vraag waarop Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein in opdracht van minister Schippers de komende twee maanden antwoord zullen geven. Vandaag heeft de minister hun taakopdracht ‘Verkenners extramurale farmaceutische zorg’ aan de Tweede Kamer gezonden. Samen met de marktscan van de NZa, die ook in februari wordt opgeleverd, kan uit de kwalitatieve schets van deze verkenners een goed beeld ontstaan over de farmaceutische zorg in Nederland.

Sterke daling medicijnprijzen
Door het afschaffen van de wettelijke maximum tarieven per 1 januari 2012 zijn de prijzen van medicijnen nog verder gedaald dan de afgelopen jaren al is gebeurd. Dit heeft een positief effect op de zorguitgaven in Nederland. Van verschillende kanten komen de laatste tijd echter signalen dat er op de markt op dit moment nog geen sprake zou zijn van evenwichtige onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apotheken. Minister Schippers heeft mede hierom op 12 december in de Tweede Kamer toegezegd Rinnooy Kan en Reibestein als verkenners aan te stellen om de situatie in de extramurale farmacie te onderzoeken.

`Zij zullen naar de hele keten kijken. Wat is het probleem van de apothekers en hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er wel meer apotheken bijkomen’ Hoe zit het met de distributie door de groothandels en de leveringszekerheid van veel gebruikte medicijnen” aldus Schippers. `Daarbij kan ook gekeken worden of er in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld de Randstad, teveel apotheken zijn, terwijl er in het landelijk gebied juist weinig apotheken zijn, wat betekent dat in de praktijk voor de contractering? Ook vraag ik aan de verkenners te kijken of er ook nieuwe initiatieven of nieuwe zorgvormen in opkomst zijn die misschien op een efficiente wijze betere zorg leveren.’

Digitale Postbus
Er is een speciale digitale postbus geopend voor een ieder die informatie wil aanleveren voor de verkenners. Het e-mail adres van deze postbus is [email protected].

Verkenners
Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan is universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2006 tot 2012 was hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad.
Drs. Robert Reibestein is onder meer commissaris bij ING Group en lid van de Raad van Toezicht van Leiden University. Tot 1 januari 2012 was hij senior partner bij McKinsey & Company.

bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen