Toedieningsvormen bij doorbraakpijn

pijnbestrijdingIn mei 2012 werd een grootschalig onderzoek uitgevoerd door marktonderzoekbureaus TNS NIPO en Smelik Abrahams Morssinkhof in opdracht van Takeda Nederland bv. De aanleiding van het onderzoek was onder andere om erachter te komen in hoeverre doorbraakpijn voor komt bij kankerpatienten en welke methoden van pijnbestrijding gebruikt kunnen worden. De doelgroep van het onderzoek waren mantelzorgers en zorgverleners in Nederland.

In totaal hebben 187 mantelzorgers en 453 zorgverleners deelgenomen aan het onderzoek. Er vonden ook enkele gesprekken met experts plaats.

Individuele pijnbestrijding
Iedere patient is anders en heeft een eigen pijngrens. Een toedieningsvorm voor pijnbestrijding die voor de ene patient goed werkt kan dus bij een andere patient weinig tot geen effect hebben. Op zijn minst bevat de set van toedieningsvormen de neusspray en de sublinguale tablet. In het ideale geval beschikt de zorgverlener over een palet van toedieningsvormen om de patient te kunnen laten kiezen wat hij of zij het prettigst vindt. Vooral pijnverpleegkundige vinden het uiterst belangrijk over een palet te beschikken (68%).

Het toedienen van pijnmedicatie
Met name bij het toedienen van pijnmedicatie kan het beschikken over een palet gewenst zijn om problemen te voorkomen. Zo geven mantelzorgers aan dat meer dan de helft van de patienten moeite heeft om medicijnen via de mond in te nemen. Veel zorgverleners hebben een duidelijke voorkeur voor snelwerkende fentanylpreparaten terwijl doorbraakpijn doorgaans met kortwerkende opioiden wordt behandeld door gebruik te maken van orale toedieningsvormen van morfine. Ook wordt de pleister vaak genoemd, maar deze wordt echter toegepast om chronische pijn te behandelen.

Soorten pijnmedicatie
Van de mantelzorgers geeft een kwart aan niet te weten welk middel gegeven werd tegen doorbraakpijn. Onder de mantelzorgers die het wel wisten werd Morfine het vaakst genoemd, gevolgd door Oxynorm.

Als toedieningsvormen van medicijnen tegen doorbraakpijn kan genoemd worden: Injectie, pleister, gewone tablet, zetpil, drank, neusspray, lolly (voor in de wang) en een tablet onder de tong. Bij het toedienen van een injectie heeft 47% van de patienten in geringe mate pijn gehad, terwijl 33% erg veel pijn heeft gehad. Bij het toedienen van een neusspray heeft slechts 9% erg veel pijn gehad. Hoewel doorbraakpijn volgens mantelzorgers slechts 5 minuten is vol te houden is begint de werking van de pijnmedicatie meestal pas na 6 minuten.

In de praktijk zou nog veel winst te behalen zijn bij snel opkomende en kortdurende doorbraakpijn indien de snelwerkende fentanylpreparaten consequent toegepast zouden worden.

Recente artikelen