Overheid mag ingrijpen in de salarissen van zorgbestuurders

NVZDDe Nederlandse Staat mag ingrijpen in de salarissen van zorgbestuurders. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de Vereniging van Bestuurders in de Zorg. Op 20 december 2012 heeft het kort geding van de NVZD tegen de Staat gediend inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT). De NVZD vindt het onjuist dat zorginstellingen in regime één van de WNT worden ingedeeld. In dat regime wordt een bezoldigingsmaximum opgelegd aan publieke en daaraan nauw verwante instellingen. De NVZD pleit voor het onderbrengen van zorginstellingen in regime twee van de WNT, waarbij de sector zelf in overleg met de minister een beloningscode opstelt, die wettelijk verankerd wordt. Dit was ook het plan van minister Donner en de Tweede Kamer in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Het kabinet wil de zorgbestuurders binden aan de balkenendenorm: 193.000 euro per jaar, inclusief onkostenvergoeding en pensioenbijdrage.Zorgbestuurders (werknemers) hebben met hun toezichthouders (werkgevers) in 2009 een beloningscode (BBZ) opgesteld met als resultaat een evenwichtig loongebouw dat aansluit bij de cao. De code matigt de beloning van topfunctionarissen in de zorg en laat daarbinnen ruimte voor differentiatie. We stellen vast dat contracten die na de invoering van de code zijn afgesloten bijna zonder uitzondering binnen de code passen; de code wordt dus goed nageleefd.

In 2011 waren er in de (semi)publieke sector 2.651 mensen die meer verdienden dan 193.000 euro. Boven die grens is openbaarmaking verplicht. Gemiddeld lag hun salaris op 218.783 euro. Zij werken bij 493 verschillende organisaties. Het aantal mensen dat in 2011 boven de norm uitkwam is ten opzichte van 2010 gestegen, maar hun gemiddelde salaris is gedaald. In 198 gevallen kwam de overschrijding door een ontslagvergoeding.

Dat blijkt uit een rapportage van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer over de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Dat het aantal mensen boven de norm is gestegen, komt vooral doordat de grens van 193.000 euro tussen 2010 en 2011 gelijk is gebleven. Wie in 2010 nog net onder de norm zat, kon er door een normale stijging van het salaris in 2011 net boven komen.

Enkele cijfers

  • In totaal verdienden de 2.651 mensen die boven de norm zaten, gemiddeld 218.783 euro. Dat is lager dan in 2010, toen het gemiddelde nog op 234.191 euro lag.
  • De 2.453 mensen zonder ontslagvergoeding verdienden gemiddeld 215.174 euro.
  • De 198 mensen met een ontslagvergoeding kregen gemiddeld 263.499 euro. Ook dat is fors lager dan in 2010 (toen 294.768 euro).

Oude wet – WOPT
Afgelopen jaren gold nog de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Die wet gold niet alleen voor bestuurders, maar voor alle functionarissen in de (semi)publieke sector. De grens voor 2011 lag op 193.000 euro. Een hoger salaris was niet verboden, maar moest wel openbaar gemaakt worden.

Nieuwe wet – WNT
Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die verbiedt een salaris voor bestuurders in de (semi)publieke sector boven 130 procent van het ministerssalaris. De grens ligt op 228.599 euro (187.340 salaris, 8.069 onkostenvergoeding, 33.190 pensioenbijdrage werkgever). Een minister heeft nu 144.000 euro aan salaris. Voor medewerkers (niet-bestuurders) geldt onder de nieuwe wet geen verbod, maar wel de plicht tot openbaarmaking. Voor zittende bestuurders geldt overgangsrecht: zij houden maximaal vier jaar hun huidige salaris, en gaan daarna in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de nieuwe norm.

Regeerakkoord: verlaging en uitbreiding
In het regeerakkoord staat dat het maximum-inkomen in de (semi)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent van het ministerssalaris naar 100 procent. Dat zal geregeld worden in een nieuwe wet. In die wet zal ook de groep die onder de wet valt worden uitgebreid: niet alleen de bestuurders, maar alle functionarissen vallen er dan onder. Minister Plasterk zal hierover eerst het gesprek met de sectoren aangaan. Door de uitsprak van de rechtbank in Den Haag kan de overheid dus ingrijpen in de salarissen van zorgbestuurders.

Documenten en publicaties
Kamerbrief over Wopt rapportage over 2011

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de rapportage van publiek gefinancierde topinkomens volgens de Wet

De pleitnotitie van de NVZD vindt u hier.

Bron: Rijksove

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen