Afwijkende hersenmechanismen taalverwerking bij autisme

Autisme kenmerkt zich onder meer door beperkingen in taal en communicatie. Taalproblemen komen met name naar voor wanneer taalbegrip het gebruik van context vereist. Het is echter niet duidelijk bij welke soorten context deze problemen optreden. Het promotieonderzoek van Cathelijne Tesink richtte zich daarom op de verwerking van verschillende soorten context tijdens het begrijpen van gesproken taal in de hersenen van volwassenen met autisme.
De context werd bijvoorbeeld gemanipuleerd door verwachtingen van een spreker gebaseerd op de stem (bijvoorbeeld man/vrouw) al dan niet te laten overeenkomen met de boodschap van deze spreker. Daarnaast werden zinnen gebruikt die in strijd waren met kennis over de wereld en zinnen met opzettelijke taalfouten.
Met functionele MRI werden geactiveerde hersengebieden bij volwassenen met autisme en controleproefpersonen met hersenletselelkaar vergeleken. Het optreden van verschillen in hersenactivatie tussen de autisme- en controlegroep bleek afhankelijk van de soort context. Deze verschillen werpen meer licht op de afwijkende hersenmechanismen bij taalverwerking in autisme.

Biografie
Cathelijne Tesink studeerde neuro- en revalidatiepsychologie en spraak- & taalpathologie in Nijmegen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek op het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging en de afdeling Psychiatrie van het UMC St Radboud. Momenteel is ze werkzaam als neuropsycholoog bij Parachute, kinder- & jeugdpsychiatrie. Cathelijne promoveert op 7 februari aan de Radboud Universiteit.

Bron: RU

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen