BTW vrijstelling Zorg is gewijzigd

Er bestaat veel onduidelijkheid over BTW en Zorg, zit wordt versterkt door een wetswijziging op het gebied van BTW vrijstelling voor de zorg. FreelanceZorgverlening.nl heeft een brochure  “BTW en Freelance Zorgverlening” waarin helder de regels en actualiteiten voor Freelance Zorgverleners (ZZP’ers) worden uitgelegd.

Met ingang van 1 januari 2013 is het Besluit zorgaanspraken BTW gewijzigd. Deze wetswijziging beperkt de toepassing van de BTW vrijstelling voor zorgverleners, de gevolgen voor de BTW heffing worden nog verder uitgewerkt, naar verwachting duurt dit nog tot begin 2014.

Envelop-Belastingdienst Als freelance zorgverlener is het belangrijk te weten waar de vrijstelling voor geldt en aan welke voorwaarden je administratie en diensten moeten voldoen. De BTW is voor ZZP’ers in de zorg al een onderwerp waar veel onduidelijkheid in heerst. Instellingen beantwoorden dezelfde vragen met een verschillend antwoord, weet iemand hoe het precies zit met Zorg en BTW?

Weet dat je verplicht bent onterecht geïnde BTW af te dragen aan de belastingdienst

In “BTW en freelance Zorgverlening” is de informatie over BTW en freelance zorgverlening op een rij gezet, met het doel je meer inzicht te geven. Na het lezen weet je waar wel en waar geen BTW opgeheven dient te worden en ben je op de hoogte van de wijze van administreren.

http://www.freelancezorgverlening.nl

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen