Professor Jan Kremer één dag per week in JBZ

0
328

Prof. dr. Jan Kremer van het UMC St Radboud in Nijmegen is vanaf 1 februari 2013 voor één dag per week gedetacheerd op de afdeling Gynaecologie & Verloskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Doel is samen te werken aan vernieuwing op het gebied van patiëntgerichte zorg. Professor Kremer is een autoriteit op het gebied van patiëntgerichtheid. Hij stond aan de wieg van de Digitale IVF poli in Nijmegen en is samen met professor dr. Bas Bloem initiatiefnemer van MijnZorgnet, een platform voor health communities. UMC St Radboud en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn in gesprek over een nauwere samenwerking om meer te profiteren van elkaars kennis en kunde. De detachering van Jan Kremer loopt hierop vooruit.

 

Jan Kremer werd onder meer in het voormalige Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch opgeleid tot gynaecoloog. Vanaf 1996 was hij staflid en hoofd IVF in het UMC St Radboud. In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Zijn onderzoekslijn richt zich vooral op innovatie, patiëntgerichtheid en kwaliteit van zorg. Hij is de grondlegger van de Digitale IVF poli en is samen met professor dr. Bas Bloem, initiatiefnemer van MijnZorgnet, een platform voor health communities. Vanaf 2011 heeft Jan Kremer zich nog verder gericht op patiëntgerichte innovatie en advieswerk op dit gebied. Zo is hij in dat kader onder andere adviseur voor de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud.

 

Brug

Het UMC St Radboud en het Jeroen Bosch Ziekenhuis verkennen de mogelijkheden om meer te profiteren van elkaars kennis en kunde. Het doel daarvan is innovatie in patiëntenzorg, verdere samenwerking in opleiding en wetenschappelijk onderzoek en versterken van beider positie in het belang van patiënten. De samenwerking zou onder andere gestalte kunnen krijgen door het uitwisselen van medische en niet-medische professionals. Door de detachering van Jan Kremer wordt een brug geslagen tussen de innovatieve activiteiten in beide ziekenhuizen. Jan Kremer zal van zeer dichtbij de patiëntenzorg op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde observeren en samen met JBZ-gynaecologen patiënten zien.  Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat nationaal en internationaal goed aangeschreven.

 

Patiënt als Partner

Uit de samenwerking kunnen gezamenlijke praktische en wetenschappelijke projecten voortvloeien rondom het thema ‘Patiënt als Partner’. Het UMC St Radboud maakt zich sterk voor een evenwaardige rol van de patiënt in het behandelteam. Ook het JBZ heeft patiëntgerichtheid hoog in het vaandel. De Maatschap Gynaecologie wil zich inzetten om de vooruitgang en kennis die wordt opgedaan op dit gebied als een olievlek over andere afdelingen van en vakgroepen binnen het JBZ te verspreiden.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire, Minimaal invasieve en Transmurale geneeskunde.