Rol prefrontale cortex bij schizofrenie nader in kaart

hersenscan-215x200Edith Liemburg: Prefrontal networks in schizophrenia. Insights from neuroimaging
Het voorstel deel van het brein, de prefrontale cortex, heeft een belangrijke, regulerende rol in hersenfuncties. Verstoring van prefrontale netwerken kan leiden tot aandoeningen waarbij cognitieve functies verstoord zijn. Schizofrenie is hier een voorbeeld van.UMCG-promovendus Edith Liemburg onderzocht verschillende cognitieve dysfuncties en de relatie met verstoorde hersenfunctie in schizofrenie. Ze stelt vast dat prefrontale taalnetwerken inderdaad een veranderde functie laten zien in patiënten met schizofrenie.

Ook vertonen patiënten met slecht ziekte-inzicht en gezonde personen met een verstoorde emotieverwerking afgenomen samenwerking van hersengebieden in een netwerk dat betrokken is bij zelf-gerelateerde processen.In haar proefschrift besteedt Liemburg speciale aandacht aan negatieve symptomen, die mogelijk ook veroorzaakt worden door prefrontale dysfunctie. Haar bevindingen suggereren dat prefrontale activiteit toeneemt na behandeling met nieuwere antipsychotica, maar dat symptomen niet gelijktijdig hoeven te verbeteren.

Bovendien toont ze aan dat negatieve symptomen uit verschillende subdomeinen kunnen bestaan, die verschillend kunnen reageren op behandeling. Deze bevindingen stimuleren mogelijk onderzoek naar betere definities van symptomen, die weer als uitgangspunt kunnen dienen voor nader (neuroimaging) onderzoek en nieuwe behandelstrategieën.

Datum: 06 februari 2013
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. A. Aleman

Curriculum viteaEdith Liemburg (Heerenveen, 1985) studeerde Medische Biologie te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij het NeuroImaging Center binnen de onderzoeksgroep Cognitieve Neuropsychiatrie, in samenwerking met het Universitair Centrum Psychiatrie en het Rob Giel onderzoekscentrum. Het onderzoek werd medegefinancierd door een EURYI-award aan prof. Dr. A. Aleman. Liemburg werkt inmiddels als onderzoeker in het NeuroImaging Center en Rob Giel onderzoekscentrum van het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: “Prefrontal networks in schizophrenia. Insights from neuroimaging”.

Bron: UMCG