Minister eist urgentie voor medicatieveiligheid

veiligheid safety first“Hoewel er sprake is van een dalende trend in geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames, ben ik helaas nog niet overtuigd dat zorgverleners medicatieveiligheid voldoende urgentie toekennen in hun dagelijks handelen.” Dat schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer over het rapport ‘Acute ziekenhuisopnames die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen’. De minister laat de Kamer weten: “Ik zal verdere afspraken met de betrokken beroepsgroepen maken om te zorgen dat zij dit oppakken.”

Het rapport van Erasmus MC en Radboud Universiteit Nijmegen is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS.

Vergroten medicatieveiligheid
V&VN-voorzitter Henk Bakker: “V&VN ziet medicatieveiligheid als een belangrijk thema voor onze beroepsgroep. Zo is V&VN partner in het VMS Veiligheidsprogramma, waar de thema’s Medicatieverificatie en High Risk Medicatie zijn aangepakt. Wij zien dat verpleegkundigen in ziekenhuizen hard werken aan het vergroten van de patientveiligheid en de medicatieveiligheid. En als vereniging van de grootste beroepsgroep in de zorg werken wij aan verbetering van medicatieveiligheid, in alle zorgsectoren. Met onze aanpak via de specialistische afdelingen van V&VN, de V&VN Academie en in het onderwijs. Wij zien zeker urgentie en maken graag verdere afspraken met minister Schippers.”

Conclusies rapport
Het aandeel geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen is sinds 2005 stabiel gebleven op 6,5 tot 7% van alle acute opnames. In 2005 werd 20% en in 2008 18% van deze opnames als mogelijk vermijdbaar beoordeeld. Vervolgmetingen moeten duidelijk maken of de dalende trend is voortgezet. Minister Schippers zet een vervolgmeting in 2014 in gang.