Lichte toename van alleenstaande ouders in de bijstand

0
220

Na jaren van daling is de afhankelijkheid van bijstand onder alleenstaande ouders sinds 2008 toegenomen. Deze toename vond voornamelijk plaats bij alleenstaande ouders met een niet-westerse achtergrond.

Aanhoudende groei eenoudergezinnen
In de periode 1999-2011 is het aantal eenoudergezinnen met minderjarige kinderen gestaag gegroeid tot ruim 320 duizend. De voornaamste oorzaak hiervan is het toegenomen aantal echtscheidingen. Meer dan 87 procent van de alleenstaande ouders is vrouw, doordat kinderen na een scheiding meestal bij de moeder blijven wonen.

moeder dochter gesprek opvoedingEenoudergezinnen zijn economisch kwetsbaarder omdat er maar één persoon in het huishouden voor de inkomsten zorgt. Zij lopen daarmee een groter riscio om in de bijstand te belanden als het langdurig tegenzit op de arbeidsmarkt. Eind 2011 ontving 23 procent van alle alleenstaande ouders bijstand. Dit was vijf keer zo hoog als onder alle personen in Nederland.

Toename bijstandsafhankelijkheid sinds 2008

In de periode 1999-2008 is het percentage eenoudergezinnen in de bijstand geleidelijk afgenomen, onder meer als gevolg van een toegenomen arbeidsparticipatie. Ondanks de stijgende arbeidsdeelname, is de bijstandsafhankelijkheid van alleenstaande ouders sinds de economische crisis eind 2008 weer licht toegenomen, van 22 procent in 2008 naar 23 procent in 2011. Het gaat voornamelijk om alleenstaande ouders van niet-westerse herkomst. Onder hen nam de bijstandsafhankelijkheid toe van 39 procent in 2008 tot 42 procent in 2011. Eind 2011 gingen er 35 duizend bijstandsuitkeringen naar eenoudergezinnen van niet-westerse herkomst.

Een op de twee Marokkaanse alleenstaande ouders afhankelijk van de bijstand
Van de eenoudergezinnen van Marokkaanse herkomst ontving een op de twee bijstand. Het ging eind 2011 om 5 duizend uitkeringen. Sinds 2008 is het aandeel Marokkaanse eenoudergezinnen met bijstand vrijwel gelijk gebleven. Bij eenoudergezinnen van Turkse herkomst is de bijstandsafhankelijkheid ook hoog, namelijk 47 procent. Alleenstaande ouders met herkomst Suriname, en de Nederlandse Antillen en Aruba hadden eind 2011 in respectievelijk 27 en 37 procent van de gevallen bijstand. In deze groepen is het aandeel met bijstand sinds 2008 licht gestegen. Van de autochtone alleenstaande ouders ontving eind 2011 ruim 15 procent een bijstandsuitkering.

Bron: CBS

Vorig artikelDefinitieve resultaten Bod – 99,7% gewone aandelen Mediq aangemeld
Volgend artikelVU start zelfhulpcursus via mobiele telefoon
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.