Klagen over een zorgverlener, welke stappen zet u?

De recente berichtgevingen in de media over misstanden in de medische wereld en het negatieve beeld dat daardoor ten onrechte ontstaat de mentaliteit van artsen, hebben ook een negatief effect op het vertrouwen dat patiënten hebben als zij een klacht hebben maar deze niet durven te melden omdat men bang is om niet gehoord te worden. Met als gevolg dat klachten al in een vroeg stadium worden geëscaleerd zonder dat een ziekenhuis, zorginstelling of zorgverlener weet dat de patiënt ontevreden is. Als u een klacht heeft over een medisch behandeling, bespreek die dan eerst eens met uw zorgverlener. Misschien weet die helemaal niet dat u ontevreden bent.  Net als er een lagere drempel nodig is voor een arts over dingen die fout gaan, ook de patiënt wil in vertrouwen een klacht kunnen melden, wanneer een patiënt niet serieus wordt genomen kruipt die ook niet uit zijn schulp. Niet elk medisch incident ook meteen een calamiteit. Niet alleen  gelatenheid onder artsen maar ook wantrouwen bij de ontevreden patiënt dragen niet bij aan kwaliteitsverbetering en kosteninperking van een gezondheidszorg in co-creatie met de patiënt.klacht

Heeft u als patiënt een klacht over medisch handelen? Bespreek uw klacht dan eerst eens met uw zorgverlener. Grotere organisaties hebben vaak een klachtenfunctionaris die u hierbij kan helpen. Als u er samen niet uitkomt kunt u de tuchtcolleges klagen over situaties die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Er zijn twee normen waaraan uw zorgverlener zich moet houden. Daarnaast zijn er tal van andere situaties die onder de tuchtnormen vallen.

1e Tuchtnorm: zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten
Dit kan over zeer uiteenlopende zaken gaan. Bijvoorbeeld:

  • Een verkeerde of te late diagnose
  • Onvoldoende informatie verstrekken over de behandeling, de gevolgen van die behandeling en eventuele alternatieven
  • Een chirurgische fout
  • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
  • Schenden van het beroepsgeheim
  • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
  • Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag

2e Tuchtnorm: handelen in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg
Deze norm gaat over het algemeen functioneren van de zorgverlener. Bijvoorbeeld:

  • Weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling
  • Onjuist optreden in de media, bijvoorbeeld het onnodig creëren van onrust
  • Onjuist declareren van rekeningen bij een ziektekostenverzekeraar

Andere klachteninstanties
Er zijn ook andere instanties waar u uw klacht over de gezondheidszorg of hulpverlener kunt indienen. U kunt uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van een zorginstelling of bij een beroepsvereniging. U kunt een schadevergoeding eisen via de verzekeraar van uw behandelaar of bij de civiele rechter. En wanneer er sprake is van lichamelijk letsel kunt u aangifte doen bij de politie. U kunt uw klacht ook op verschillende plekken tegelijkertijd indienen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen