Zorggroep Chronos rolt VitalHealth KIS uit bij 145 ketenpartners

VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS). Voorafgaand aan deze start heeft Chronos gedurende vier maanden een pilot uitgevoerd waarin het VitalHealth KIS, in combinatie met vijf HISsen, door huisartsen en praktijkondersteuners ‘stevig aan de tand’ is gevoeld. De uitkomst van de pilot heeft geresulteerd in het vertrouwen van een zorggroepbrede uitrol.

De aanpak van de pilotfase heeft voor Chronos de doorslag gegeven, omdat de HISsen die in de achterban van Chronos worden gebruikt goed integreren met het VitalHealth KIS. Op die manier wordt dubbele invoer voor POH-ers voorkomen en blijft de huisarts actueel geïnformeerd over de status van de patiënt in zijn eigen HIS.

ketenpartnersDe POH-ers die met het KIS gewerkt hebben zijn zeer tevreden met de overzichtelijkheid van het KIS. Inmiddels zijn de bij de pilot betrokken praktijken werkzaam met het VitalHealth KIS, de resterende praktijken worden in de komende maanden geïmplementeerd. In eerste instantie beginnen de praktijken met de modules Diabetes en COPD van het VitalHealth KIS. In totaal zijn er 145 ketenpartners betrokken bij de uitrol, waaronder huisartsen, diëtisten, podotherapeuten en medisch pedicures.

In de loop van het jaar start een aantal praktijken, naast de eerste genoemde modulen, ook met het gebruik van de module CVRM, met de intentie dit ook zorggroepbreed uit te rollen in de toekomst. Zorggroep Chronos en VitalHealth Software zullen daarnaast gezamenlijk optrekken voor programma’s rondom zelfmanagement, ouderenzorg en GGZ.

Voor Chronos is de gedeelde visie op moderne en toekomstbestendige zorg in Nederland een belangrijke reden om samen te werken met VitalHealth Software. Daarnaast waardeert Zorggroep Chronos de goede ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van het VitalHealth KIS. “Met het VitalHealth KIS is het voor ketenzorgverleners mogelijk om met elkaar te communiceren in één informatiesysteem en wordt multidisciplinaire dossiervorming gerealiseerd. In het KIS van VitalHealth zijn mogelijkheden voor individuele zorgplannen die door alle ketenpartners ook door de patiënt zelf zijn in te zien. Met de implementatie van het VitalHealth KIS voor de zorgprogramma’s Diabetes en COPD maakt Chronos een toekomstgerichte professionalisering met een open systeem voor nieuwe zorgprogramma’s.” aldus Silvester Jenniskens, medisch directeur en kaderhuisarts Diabetes bij zorggroep Chronos.