“We moeten herseninfarcten vooral voorkomen”

Patiënten overleven een herseninfarct steeds vaker maar het aantal nieuwe herseninfarcten daalt niet. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. “Patiënten overleven een herseninfarct vaker, maar wel vaak met aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks leven. We moeten de ziekte voorkomen.”

Sinds 1980 blijken elk jaar minder mensen te overlijden aan de gevolgen van een herseninfarct. In 1980 overleden bijvoorbeeld zo’n 700 mensen tussen de 75 en 84 jaar per 100.000 aan een herseninfarct. In 2010 waren dat er nog slechts 300.
Dat blijkt uit onderzoek van epidemioloog Ilonca Vaartjes van het UMC Utrecht met gegevens uit doodsoorzaakstatistieken van het CBS en het Nederlandse nationale registratie van ziekenhuisopnamen. Haar resultaten zijn vorige week verschenen in het tijdschrift `Stroke’.

hoge-bloeddrukStroke Units
“De sterftedaling past in een patroon dat we kennen van andere landen en andere ziektes”, verklaart Vaartjes. “Door betere gezondheidszorg overleven mensen vaker een herseninfarct. Opmerkelijk is wel dat de sterfte aan herseninfarcten sinds 2000 extra snel daalt. Wij denken dat onder meer het inrichten van speciale stroke units hierbij heeft geholpen. Stroke units zijn gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis waar deze patiënten behandeld worden. Ook denken wij dat zorgverleners zich steeds beter realiseren dat een snelle behandeling leidt tot betere resultaten.”

Wel maakt Vaartjes zich zorgen om het feit dat het aantal nieuwe patiënten met een herseninfarct niet afneemt. Elk jaar krijgen meer dan 20.000 mensen in Nederland voor de eerste keer een herseninfarct. Omdat deze patiënten minder vaak overlijden, zijn er in Nederland steeds meer mensen die een herseninfarct hebben meegemaakt. Momenteel moeten meer dan 100.000 mensen in Nederland met de gevolgen van een herseninfarct leven.

Deze mensen dragen vaak een aanzienlijke ziektelast met zich mee. Bijvoorbeeld een verlamming, slikproblemen, geheugenstoornissen, concentratieproblemen, of moeite met spreken. Deze patiënten doen een groot beroep op de gezondheidszorg. Herseninfarct is een van de vijf ziekten met de hoogste zorgkosten in Nederland en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in de westerse wereld.

Hoge bloeddruk
“Ik denk dat we herseninfarcten op een andere manier moeten benaderen”, stelt Vaartjes. “We moeten vooral proberen de ziekte te voorkomen. Daar valt de grootste winst te halen, zowel in de kwaliteit van leven als economisch.”

Hoge bloeddruk is een van de belangrijkste oorzaken van een herseninfarct. De beste manier om dat tegen te gaan is een leefstijl met meer beweging en minder zout eten. Verder zouden mensen met een hoge bloeddruk beter opgespoord en beter behandeld moeten worden.

bron: UMC Utrecht