Reactie AstraZeneca op uitzending Tros Radar

0
201

AstraZeneca was teleurgesteld met de beslissing van het Europese Hof van Justitie om ons hoger beroep eind 2012 af te wijzen. Deze beslissing van het Europees Hof van Justitie gaat over een beschikking van de Europese Commissie uit 2005 met betrekking tot activiteiten die in de jaren 90 van de vorige eeuw plaatsvonden. Wij nemen de naleving van wet- en regelgeving vanzelfsprekend zeer serieus en we zijn er in alles op gericht om op de meest ethische en correcte wijze onze activiteiten uit te voeren.
De bescherming van intellectueel eigendom is van groot belang om innovatie te stimuleren ten dienste van patiënten en de gezondheidszorg. Onze sector is afhankelijk van een robuust octrooisysteem om de continue investeringen in geneesmiddelenonderzoek mogelijk te maken. Om farmaceutische bedrijven in staat te stellen te kunnen blijven innoveren en investeringen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, is het noodzakelijk dat deze nieuwe middelen gedurende een bepaalde periode niet mogen worden nagemaakt. Zonder octrooibescherming is er ook geen innovatie van geneesmiddelen.