Nazorgpoli Isala voor Intensive Care patiënten voldoet aan behoefte

isalaSpierzwakte, kortademigheid, gewichtsverlies en vermindering van de eetlust. Maar ook heesheid of slikklachten en psychosociale klachten zoals slecht slapen of de herbeleving van de IC-opname. Veel patiënten die langer dan drie dagen op de Intensive Care (IC) hebben gelegen, kunnen na hun ontslag last krijgen van dergelijke klachten.Ook familieleden, die het IC-verblijf vaak van dichtbij meemaken, kunnen zich somber of prikkelbaar voelen en stress en vergeetachtigheid ervaren. Isala is daarom sinds enkele maanden gestart met nazorg voor deze patiënten en hun familie. De eerste bevindingen zijn positief en hebben Isala doen besluiten deze zorgverlening voort te zetten voor patiënten die opgenomen zijn geweest op de Intensive Care van locatie Sophia. In de nieuwbouw wordt de nazorgpoli uitgebreid voor IC-patiënten die voorheen op locatie Weezenlanden opgenomen waren.

Meer info: www.isala.nl/intensivecare

Vroegtijdige herkenning klachten
Een IC-opname is voor patiënten een `major life event`; het houdt hen na de opname nog veel en lang bezig. Maar klachten na een IC-opname worden vaak niet herkend door de patiënt. Tot twintig procent van de klachten past binnen het post-traumatisch stress syndroom. Deze klachten komen veel voor en kunnen de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Ook blijkt uit onderzoek dat tot zestig procent van de patiënten na 1 jaar nog niet aan het werk is. Het is dus belangrijk om klachten vroegtijdig te herkennen.

Begeleiding bij verwerking IC-opname
Uit eigen ervaring, maar ook uit de literatuur, blijkt dat patiënten en familie behoefte hebben aan een nagesprek over de ervaringen tijdens hun verblijf op de IC. Dit signaal heeft Isala opgepakt. De nazorgpoli begeleidt patiënten bij de verwerking van hun IC-opname en verwijst hen zo nodig door naar specialistische hulpverleners. De nazorgpoli krijgt zo ook een beter zicht op mogelijke oorzaak van klachten van patiënten door de IC-opname, zodat terugkoppeling plaats kan vinden naar de IC-afdeling voor aanpassingen in het zorg- en behandelproces.

Vragenlijst gezondheidsbeleving
Nog tijdens hun verblijf in het ziekenhuis worden patiënten die langer dan drie dagen op de IC hebben gelegen uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek met het nazorgteam. Dit team bestaat uit een IC-verpleegkundige en een intensivist. Het gesprek vindt ongeveer drie maanden na ziekenhuis ontslag plaats. De patiënt ontvangt bij de uitnodiging ook een vragenlijst over de gezondheidsbeleving.

Verwijzing specialistische hulpverleners
Op basis van de ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld of de patiënt doorgestuurd wordt naar de fysiotherapie, de consultatief psychiatrisch verpleegkundige of bijvoorbeeld een diëtist of KNO-arts. Ook kan na dit gesprek nog een bezoek aan de IC gebracht worden. De huisarts en zo nodig andere disciplines worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van dit, in principe eenmalige, nazorggesprek.