Beslissing uitstellen verhoging leeftijd rijbewijskeuringen senioren

Dit is een origineel bericht van Regelzorg
De verhoging van de leeftijdsgrens voor de rijbewijskeuring voor senioren van 70 naar 75 jaar, zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2014. Het wetsvoorstel moet echter nog aangenomen worden door de tweede en eerste kamer.

Onlangs heeft de Minister van Infrastructuur & Milieu opdracht gegeven aan het RIVM om te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van volledige afschaffing van de rijbewijskeuring. Het onderzoek is met name gericht op het preventieve effect dat uitgaat van de rijbewijskeuring.

afscheid auto slot sleutelsHet is niet uitgesloten dat de uitkomsten ook relevant zijn voor de beslissing over de verhoging van de keuringsleeftijd.

Daarom doet Regelzorg, een landelijke rijbewijskeuringsorganisatie, een beroep op de Tweede Kamer om niet eerder in te stemmen met de verhoging van de keuringsleeftijd dan dat de uitkomsten van het huidige onderzoek bekend zijn.

Regelzorg organiseert in samenwerking met artsen en arbodiensten rijbewijskeuringen op diverse locaties in geheel Nederland.
Voor meer informatie: www.regelzorg.nl.

bron: ANP Pers Support