Prognosestelling bij traumatisch hersenletsel kan worden aangescherpt

Jaarlijks komen meer dan 35.000 mensen in Nederland op de Spoedeisende Hulp met hersenletsel als gevolg van een ongeval of een klap tegen het hoofd. Voor zowel patiënten en hun naasten, als de betrokken artsen, is juiste informatie over het vermoedelijke verloop en het herstel – de prognose – na een traumatisch hersenletsel cruciaal. Om de uiteindelijke uitkomst te voorspellen, worden diverse prognostische factoren gebruikt, zoals leeftijd of bepaalde CT-scan-afwijkingen. Zo is het mogelijk om de kans op bijvoorbeeld overlijden voor een individuele patiënt te voorspellen.

Bram Jacobs toont aan dat leeftijd een van de belangrijkste voorspellers is bij alle vormen van traumatisch hersenletsel. Bij de lichtste vorm van traumatisch hersenletsel voorspelt een CT-scan van het hoofd slechts in beperkte mate de uitkomst. Bij ernstiger traumatisch hersenletsel is een vroegtijdige uitspraak over de uitkomst goed mogelijk met eenvoudig beschikbare prognostische factoren.

Daarnaast toont hij aan dat biologische merkstoffen gemeten in het bloed in de acute fase ook goed de uitkomst kunnen voorspellen bij traumatisch hersenletsel. Deze bevindingen pleiten voor verder onderzoek naar de rol van deze biomarkers in de prognosestelling bij traumatisch hersenletsel.

Biografie
Bram Jacobs (Goirle, 1976) studeerde Geneeskunde in Nijmegen. Bovenstaand onderzoek verrichtte hij op de afdelingen Neurologie en Health Evidence van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience. Hij is werkzaam als neuroloog bij het UMC Groningen.

Promotie
Datum donderdag 28 maart 2013
Tijd 10:30

promotie1Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen

Promovendus de heer drs. B. Jacobs

Promotors prof. dr. G.W.A.M. Padberg, prof. dr. G.F. Borm

Copromotors dr. P.E. Vos

Titel promotie Predicting outcome in traumatic brain injury. Towards better prognostic models

bron: Radboud Universiteit Nijmegen