Opvang van slachtoffers na ernstige medische incidenten kan beter

aandachtNog te weinig aandacht voor belangen van de patiënt in Nederland
Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam geven aanbevelingen over de wijze waarop na een medisch incident met de patiënt moet worden omgegaan. Medische incidenten zijn bijvoorbeeld een gemiste diagnose, waardoor een lichaamsdeel moet worden geamputeerd of een verkeerde diagnose van kanker, waardoor de patiënt overlijdt. De kern van de aanbevelingen is dat ziekenhuizen,  na een medisch incident zelf het initiatief tot adequate opvang van de patiënt moeten nemen. Het is belangrijk dat er binnen het ziekenhuis iemand is die de patiënt in beeld houdt en hem bijstaat. Op het terrein van de schadevergoeding moet een vereenvoudigde procedure komen, omdat de procedure die nu bestaat te lang duurt en voor de patiënt erg belastend is. Ten slotte moet bij incidenten met grote persoonlijke gevolgen opvang beschikbaar komen op juridisch, administratief en psychologisch gebied.

Behoefte aan concrete maatregelen
De afgelopen jaren zijn uitvoerig normen ontwikkeld over hoe na een medisch incident met de patiënt moet worden omgegaan. Maar met de aanvaarding van nieuwe normen alleen is de bestaande praktijk nog niet veranderd. Er is behoefte aan concrete maatregelen tot verbetering. Op basis van uitvoerig internationaal onderzoek, interviews met 45 patiënten, gesprekken met een reeks deskundigen en expertmeetings doen de VU-onderzoekers nu aanbevelingen. Het onderzoek is gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Presentatie onderzoeksrapport
In het rapport staan twaalf praktische aanbevelingen. Op 9 april reageren verschillende deskundigen op de inhoud van het rapport tijdens het symposium ‘Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen’ in Amsterdam. Ook reageren ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. Dagvoorzitter is Gerrit van der Wal, voormalig Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Het rapport wordt aangeboden aan de plaatsvervangende Directeur Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ruby Hoogerboord.