Uw declaraties na 17 april

schaduwSchaduwdraaien met PM304 eindigt: VECOZO zal foute declaraties afwijzen
De declaratiestandaard PM304 wordt gebruikt door verschillende beroepsgroepen. Veelal wordt ook gebruik gemaakt van producten of diensten die geleverd worden door dezelfde softwareleveranciers. Tijdens een overleg, met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD), de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is gesproken over het gebrek aan transparantie m.b.t. de gevolgen van het stopzetten van het schaduwdraaien door Vecozo op 17 april aanstaande.

Vanaf vandaag, 17 april 2013 zal de periode van schaduwdraaien voor de standaard PM304 worden beeindigd. Dit betekent dat een declaratie met technische fout door VECOZO zal worden afgekeurd.  Als uw declaratie niet voldoet aan daaraan te stellen kwaliteitscriteria leidt dit tot meer afgekeurde declaraties. Gevolg daarvan is vertraging in betaling en extra administratieve lasten.

Ondanks het feit dat alle softwareleveranciers hebben verklaard dat het stopzetten met vertrouwen tegemoet te zien, bestaat bij de beroepsverengingen twijfel of alle softwareleveranciers aan de verplichtingen rondom de declaraties kunnen voldoen. Daarom is gezamenlijk door alle koepels een verzoek gedaan op de leveranciers om daarover helderheid te verschaffen aan de leden.

U bent als zorgverlener ook zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens op de juiste wijze in het systeem. Voorheen werden sommige fouten door de verzekeraar en Vecozo geaccepteerd, maar nu wordt de declaratie afgekeurd.  Voer voor het indienen van de declaratie bij Vecozo eerst een controle van het declaratiebestand uit zodat u de fouten in uw bestand voor het indienen van de declaratie kunt corrigeren.