Het meten van patiëntenervaringen op de spoedeisende hulpafdeling

SEHDe doelstelling van het promotieonderzoek van promovenda Nanne Bos van het Julius Centrum was het meten van patiëntenervaringen op de SEH. Twee meetinstrumenten staan centraal, ten eerste de reeds bestaande Engelse ‘Accident and Emergency department questionnaire’ en ten tweede de nieuw ontwikkelde Consumer Quality Index voor Spoedeisende Hulpafdelingen (CQI SEH). Beide vragenlijsten meten de ervaringen van de patiënten met de zorgverlening op de SEH.

De bevindingen in dit proefschrift hebben geleid tot nieuwe inzichten over de kwaliteit van de zorgverlening op de SEH. De resultaten laten zien dat met het meten van de ervaringen van patiënten verschillen tussen kwaliteitsaspecten van de zorgverlening op de SEH te signaleren zijn. Patiënten zijn positief over de zorgverleners, de behandeling en de informatie tijdens de behandeling en iets minder positief over de omgeving en faciliteiten op de SEH en de tijdigheid van zorgverlening.

Het minst positief zijn patiënten over de informatie voorafgaand aan de behandeling en de ontslagprocedure. Het is mogelijk te benchmarken tussen SEH’s op basis van patiëntenervaringen. Daarnaast tonen de resultaten aan dat met het reduceren van de ervaren wachttijd de algemene waardering van de kwaliteit van de zorgverlening op de SEH mogelijk positief wordt beïnvloed. Dit proefschrift draagt bij aan een uitbreiding van de set van Nederlandse vragenlijsten met een CQI keurmerk en biedt het werkveld een gevalideerd meetinstrument vanuit het patiëntenperspectief.
Bron: Julius Academy