Promotie: Effectieve ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen

Beschrijving
Zo’n een op de vijf kinderen in Nederland groeit op met een ouder met psychische problemen of een verslaving. Zij lopen een groot risico om zelf ook problemen te krijgen. en maken vijf keer vaker gebruik van de geestelijke gezondheidszorg dan leeftijdsgenootjes van ouders zonder problemen. GGZ en VZ-instellingen bieden preventieve ondersteuning aan voor deze kinderen, waaronder Doe-praatgroepen (KOPP-groepen voor kinderen van 8 tot 12 jaar).

Floor van Santvoort constateert dat deze Doe-praatgroepen effectief waren. De kinderen hadden na afloop minder negatieve gevoelens en ervoeren meer sociale steun en acceptatie. De interventie zou nog effectiever kunnen zijn als ouders er meer bij betrokken worden en als er meer aandacht is voor het versterken van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Veel kinderen startten pas met een Doe-praatgroep als ze al forse problemen hadden. Beter is het om deze kinderen direct te benaderen wanneer ouders in behandeling komen. Verder was er veel variatie in het risico van de kinderen: preventieve interventies moeten daar beter op afgestemd worden. Veel kinderen zullen ook baat hebben bij extra informatie via internet of een eenmalig gesprek met een ggz-professional. Slechts een deel heeft intensieve(re) preventieve interventies nodig.

promotie1-200x185Biografie
Floor van Santvoort (‘s-Hertogenbosch, 1980), studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na afronding van haar studie in 2005 was zij een tijd lang werkzaam als preventiewerker bij Riagg IJsselland (nu Dimence). Ook was zij als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit beide disciplines hield zij bezig met kinderen van ouders met psychische problemen.In 2007 startte ze met haar promotieonderzoek binnen het Behavioural Science Institute. Floor van Santvoort werkt nu als wetenschappelijk onderzoeker/ontwikkelaar bij Pluryn, een instelling voor jongeren en volwassenen met een handicap en complexe zorgvragen.

Datum
woensdag 24 april 2013
Tijd
13:30

Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Sociale Wetenschappen

Promovendus
mevrouw drs. F. Van Santvoort
Promotors
prof. dr. C.M.H. Hosman, prof. dr. J.M.A.M. Janssens
Copromotors
dr. K.T.M. Van Doesum

Titel promotie
Support groups for children at risk: A study on risk levels and intervention effects in children of mentally ill or addicted parents