Pas curriculum hbo-v nu al aan op toekomst

opleiding-verpleegkundeDe hogescholen moeten het curriculum van de gezondheidsopleidingen nu al aanpassen op de ontwikkelingen in de zorg. Meer leerwerkplaatsen, learning communities en meer docenten met actuele kennis en ervaring uit de beroepspraktijk. Ook moeten hogescholen investeren in praktijkgericht onderzoek. Dat staat in het advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg.

In opdracht van de HBO Raad en onder voorzitterschap van Anton Westerlaken beschreef de commissie de `fit’ van het hoger gezondheidsonderwijs met de actuele ontwikkelingen in de zorg. Volgens de commissie vragen de snelle ontwikkelingen in de zorg om intensieve samenwerking tussen de gezondheidsopleidingen en het werkveld, om daadwerkelijk mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorg. In 2012 telden de hbo gezondheidsopleidingen 41.000 studenten.

Ontwikkelingen
V&VN herkent veel in het advies van de Verkenningscommissie. De ontwikkelingen die de commissie schetst zijn grotendeels ook benoemd in de uitkomsten van de NIVEL-onderzoeken in het kader van Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Het LOOV (Landelijk Overleg Opleidingen HBO Verpleegkunde) is ook al bezig met deze uitkomsten. V&VN overlegt met het LOOV over de uitwerking van het nieuwe beroepsprofiel verpleegkundige en de expertisegebieden.

Ouderen
De beroepsvereniging is positief over het rapport. V&VN kan zich onder andere vinden in de voorgestelde aanscherping van het curriculum. Zo moet er meer aandacht voor ouderen komen, alle verpleegkundigen komen immers met zorg voor ouderen in aanraking. Dit kan door ouderenzorg als vak in de opleidingen op te nemen en door in andere vakken leeftijdsspecifieke aspecten een nadrukkelijker plaats te geven. Ook is V&VN te spreken over het advies om het omgaan met verandering en het tonen van ondernemerschap/leiderschap in het curriculum op te nemen. V&VN mist in het advies wel aandacht voor een doorlopende leerlijn. Veel studenten stromen door vanuit mbo- naar hbo-opleidingen en een goede aansluiting is daarvoor belangrijk.
Bron: V&VN