Plan tot overname Ruwaard van Putten Ziekenhuis blijkt niet haalbaar

risicoDe afgelopen periode hebben de drie ziekenhuizen: Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in samenwerking met het Ruwaard van Putten Ziekenhuis gezamenlijk hard gewerkt aan een plan om het Ruwaard van Putten Ziekenhuis over te nemen. De ziekenhuizen vinden het belangrijk om goede medische zorg voor de bewoners van Voorne-Putten te waarborgen.

De  afspraak was om voor 1 april jl. overeenstemming te bereiken en een plan tot overname uit te werken. De drie ziekenhuizen hebben hun voorstel eind maart afgerond en deze overhandigd aan de overige financieel betrokken partijen, waaronder de banken en zorgverzekeraars.

Uit de gesprekken die tot op heden met de betrokken partijen zijn gevoerd blijkt dat er inhoudelijk steun is voor het regioplan met een nieuw profiel voor het Ruwaard van Putten Ziekenhuis maar dat de financiering een probleem is.

Zorgprofiel Medisch Centrum Spijkenisse
In november 2012 is door het Ruwaard van Putten Ziekenhuis steun gevraagd aan de drie ziekenhuizen om de zorg te borgen. Vanaf dat moment is de samenwerking in een stroomversnelling geraakt. Door de inhoudelijke en financiële positie waarin het Ruwaard van Putten Ziekenhuis verkeert, blijkt dat het voortbestaan als een zelfstandig ziekenhuis in de huidige vorm niet langer mogelijk is. Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis vervult een zorgfunctie voor de bewoners in de regio Voorne-Putten en het is daarom van essentieel belang dat deze zorgfunctie behouden blijft in een aangepaste vorm. De drie ziekenhuizen hebben in samenwerking met het Ruwaard van Putten Ziekenhuis een zorgprofiel geformuleerd met de volgende uitgangspunten:

1.         Goede zorg; dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
2.         Meer samenwerking tussen de ziekenhuizen ten Zuiden van de Maas. De drie ziekenhuizen die het ziekenhuis in Spijkenisse willen overnemen, zien elkaar als partner.
3.         Werkgelegenheid in de regio.
4.         Doelmatige zorg met een positief financieel resultaat.

Financieel risico overnemende partijen te groot
Ondanks het inhoudelijk volledig onderschrijven van het beoogde nieuwe zorgprofiel van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is er met de zorgverzekeraars geen overeenstemming bereikt om de basisfinanciering beschikbaar te stellen voor de komende periode. Dit geldt ook voor de financiële instellingen, waaronder banken en het waarborgfonds. Daardoor is het voor de drie ziekenhuizen niet mogelijk een overname te realiseren. De risico’s zijn van een dergelijke omvang dat dit niet kan zonder onverantwoorde risico’s te nemen voor de bestaande zorg en medewerkers van de drie betreffende ziekenhuizen.