Flexibele analysetechnieken te gebruiken in de epidemiologie om vroeg ziektes te kunnen opsporen

Trynke Hoekstra onderzocht de meerwaarde van het toepassen van ‘latent klasse analysetechnieken’ op epidemiologische data als leefstijl, hart- en vaatziekten, diabetes en darmkanker. Deze modellen zijn zeer flexibele analysetechnieken, door de statistische eigenschappen ervan en de brede toepasbaarheid, en relatief onbekend binnen de epidemiologie. De achterliggende gedachte van deze modellen is dat individuen in een onderzoekspopulatie niet uit één onderliggende populatie hoeven te komen, maar dat zij tot meerdere, op het oog onzichtbare, subpopulaties kunnen behoren. Met deze modellen kunnen het aantal, en de karakteristieken van deze onderliggende subpopulaties (klassen) worden geïdentificeerd en beschreven. Elke klasse heeft zijn eigen unieke kenmerk; zoals een ontwikkelingspatroon dat een stijging, of juist een daling in bijvoorbeeld de hoeveelheid lichaamsvet laat zien.  

200024514-001Epidemiologen zijn vaak geïnteresseerd in de analyse van longitudinale data. Op deze manier kunnen zij de (individuele) ontwikkeling van een bepaalde uitkomst over een bepaalde periode bestuderen. Zij kunnen bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bepaalde risicofactor, lichaamsvet, voor een bepaalde ziekte, een hartaandoening gedetailleerd onderzoeken om zo het ontstaan van deze ziekte beter te begrijpen. Dit is belangrijk voor (vroege) opsporing of preventie van ziektes. Hiertoe analyseren epidemiologen meestal de (gemiddelde) ontwikkeling van de onderzoeksgroep over een bepaalde periode. Zij nemen hierbij echter aan dat alle onderzoeksdeelnemers dezelfde ontwikkeling over de tijd laten zien. Dit is niet altijd zo, maar gangbare analysetechnieken binnen de epidemiologie kunnen hier niet altijd mee uit de voeten.

Het erkennen en bestuderen van diversiteit in ontwikkelingen leverde vooral binnen de psychologie en criminologie een belangrijke bijdrage aan theorievorming, verbetering van interventiemogelijkheden en vroege opsporing van verschillende aandoeningen. Deze manier van denken komt nauwelijks voor in de epidemiologie, maar biedt ook hier interessante mogelijkheden: bijvoorbeeld in de evaluatie van interventie-effecten voor wie werkt een interventie beter en onder welke omstandigheden.

Trynke Hoekstra promoveert 13-05-2013 om 13.45 aan de VU. Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Bron: VUmc

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen