Subsidiestop programma Alledaagse Ziekten is gemiste kans

De gezondheidsproblemen die het meest voorkomen worden het minst onderzocht. Huisartsen zien vooral patiënten met gewone ziekten in hun praktijk maar subsidiegever VWS stopt aan het einde van dit jaar de financiering voor het enige programma voor onderzoek hiernaar, het programma Alledaagse Ziekten van ZonMw. Dat is een gemiste kans, omdat het onderzoek naar deze aandoeningen hierdoor in gevaar komt. Vakblad Huisarts en Wetenschap signaleert dit probleem in het meinummer.

Alledaagse ziekten – zoals hoofdpijn, slijmbeursontsteking van de heup bij volwassenen, oorontsteking of wratten bij kinderen – komen per definitie veel voor en kosten de samenleving veel geld, alleen al omdat ze zo vaak voorkomen. subsidieHet programma Alledaagse Ziekten van ZonMw (2002-2013) bood een unieke subsidiemogelijkheid voor onderzoek naar veelvoorkomende klachten en ziekten in de huisartsenpraktijk. Op verzoek van de programmacommissie van ZonMw hebben de onderzoekers het programma geëvalueerd, met nadruk op de wetenschappelijke output en op de vraag of de projectresultaten hun weg vonden naar richtlijnen en nascholingen.

Veel invloed
Ondanks een klein budget heeft het programma veel onderzoek in gang gezet naar veelvoorkomende aandoeningen, wat veel publicaties opleverde en aanpassing van diverse richtlijnen, zo ontdekte een groep onderzoekers. In zes subsidierondes tussen 2002 en 2013 werden in totaal 34 onderzoeksprojecten gefinancierd (25 projecten voltooid, 1 project gestaakt en 8 nog niet afgerond). De onderzoekers bestudeerden alle toegekende projecten en zochten naar aanvullende informatie in medische databases, relevante richtlijnen en vakbladen.

De projecten resulteerden tot nu toe in maar liefst 89 internationale en 29 Nederlandstalige publicaties, 12 proefschriften, bijdragen aan 9 richtlijnen en 13 nascholingsprogramma’s. Uit de enorme hoeveelheid publicaties in toonaangevende (inter)nationale tijdschriften blijkt het wetenschappelijk belang van dit onderzoeksthema overduidelijk. Bovendien werden de onderzoeksresultaten opmerkelijk snel opgenomen in richtlijnen en nascholingen.

Programma Alledaagse Ziekten
Nederlandse onderzoekers konden onderzoeksideeën indienen bij ZonMW over veelvoorkomende ziekten in de huisartsenpraktijk die niet chronisch of levensbedreigend zijn en die de huisarts zelf kan behandelen. Voor onderzoek naar dergelijke klachten is vaak moeilijk geld te vinden omdat het niet past in bestaande onderzoeksprogramma’s en niet interessant is voor de ‘collectebusfondsen’, die zich richten op chronische ziekten. De resultaten van het onderzoek moesten toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts.

Bron: H & W