Houd verpleging en verzorging bij elkaar

samen bij elkaarVerpleging en verzorging horen bij elkaar. Dat is de boodschap van V&VN in de hoorzitting van de Tweede Kamer over langdurige zorg. Donderdag 16 en vrijdag 17 mei gaat de Vaste Kamercommissie VWS in gesprek met veldpartijen over de langdurige zorg. Mieke Hollander, lid van de Ledenraad van V&VN, informeert dan de Kamerleden over de standpunten van V&VN rond de langdurige zorg.

Persoonlijke verzorging naar Zorgverzekeringswet
V&VN wil alle persoonlijke verzorging naar de Zorgverzekeringswet overhevelen. Nog steeds betalen gemeenten een deel van persoonlijke verzorging. Dit kan resulteren in grote onduidelijkheid onder beroepsbeoefenaren en patienten over wie bepaalt welke zorg onder de verantwoordelijkheid van gemeente of zorgverzekeraar valt. Daarnaast roept het vragen op welke basis deze beoordeling plaats vindt. Eerder gaf V&VN al aan daarom blij te zijn dat de knip tussen verpleging deels van tafel is.

Investeer in wijkverpleging
V&VN pleit voor het behoud van EUR 250 miljoen aan investeringen in de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen hebben een centrale rol in de langdurige zorg en moeten zelf indicaties kunnen stellen. De wijkverpleegkundige is de generalistisch zorgverlener naast huisarts met allerlei rollen en taken zoals regisseren, signaleren, adviseren, doorverwijzen.

Verder geeft V&VN de Kamerleden de boodschap om verspilling en ondoelmatige zorg aan te pakken, zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden te behouden en het dreigende tekort aan stageplaatsen aan te pakken.
Bron: V&VN

1 REACTIE

  1. Ik vind het best bizar dat gemeenten zoveel geld in zorg bijdragen. Je zou denken dat we met een zorgverzekering toch al genoeg betalen? Maar goed, als we de zorg en zorgverzekeringen vergelijken met zorg in andere landen, dan ben ik toch maar blij met Nederland. Daarnaast vind ik dat zorg en verpleging inderdaad samen moet gaan, wanneer de communicatie tussen die twee niet lekker verloopt is dit een ramp voor patiënten.

Comments are closed.