Nefarma opent Farmahuis als ontmoetingsplek op internet

virtueelVandaag, woensdag 22 mei, opent het Farmahuis zijn deuren. Het huis fungeert als virtuele ontmoetingsplaats op internet, waar iedereen met belangstelling in de geneesmiddelenzorg relevante informatie kan vinden en met de sector in contact kan komen.

Het Farmahuis is een initiatief van Nefarma, de brancheorganisatie voor innovatieve geneesmiddelenbedrijven in Nederland. De vereniging wil een modern en toegankelijk platform bieden dat rijk is aan informatie over deze voor de gezondheidszorg belangrijke sector. Ook nodigt het huis uit tot een open uitwisseling van ideeën, gedachten en visies over onderwerpen die de (farmaceutische) zorg aangaan en waarover in de samenleving discussie wordt gevoerd.

Het Farmahuis is een nieuw communicatiekanaal dat transparant, laagdrempelig, breed toegankelijk, gastvrij en kostenbewust is opgezet. “Wij willen laten zien waar de sector vandaag de dag voor staat en de dialoog aangaan over maatschappelijke vraagstukken”, licht directeur Michel Dutrée toe. ” In plaats van een dure en vaak tijdelijke campagne, hebben wij gekozen voor iets structureels, iets dat weliswaar in één keer staat als een huis, maar tegelijkertijd alle ruimte biedt voor aanpassing, uitbreiding en verbetering, ook op basis van de inbreng uit onze omgeving. Als sector die vanuit haar natuur bol staat van vernieuwing en vooruitgang, willen wij ook in onze communicatie innovatief zijn, met veel nadruk op interactie en ontmoeting.”

Voor de bouw van het Farmahuis heeft Nefarma de samenwerking gezocht met communicatiebureau La Compagnie uit Groningen. Dat schakelde op zijn beurt het bureau Wildsea uit Leeuwarden in voor de technische realisatie. Wim Dasselaar, 3D-illustrator en ontwerper, is de architect.