Zorgorganisaties en Meander werken samen aan optimale revalidatiezorg

0
217

Patiënten die in Meander Medisch Centrum zijn behandeld, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis, kunnen aangewezen zijn op revalidatie in een zorgcentrum. Om de kwaliteit van zorg voor deze patiënten te verbeteren, tekenden vertegenwoordigers van zeven zorgcentra die revalidatiezorg aanbieden en Meander Medisch Centrum op 29 mei een samenwerkingscontract.

Frank de Reij, voorzitter Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum: “Wij hechten zeer aan een goede samenwerking met de verpleeghuizen en het revalidatiecentrum in onze regio, omdat dit de kwaliteit van zorg voor onze patiënten ten goede komt. DOndertekening revalidatiezorge patiënt kan na zijn of haar ziekenhuisopname snel terecht om verder te revalideren. Door ondertekening van dit contract verplichten wij elkaar om te werken volgens gezamenlijk opgestelde werkafspraken en kwaliteitscriteria. Dit verhoogt de kans op herstel. Door regelmatig overleg en evaluatie wordt ons gezamenlijk beleid waar nodig tijdig bijgesteld en kunnen we onze kwaliteit van zorg blijvend garanderen.”

De zeven zorgorganisaties die het samenwerkingscontract met Meander Medisch Centrum tekenden zijn Beweging 3.0 (Amersfoort), Birkhoven Zorggoed (Amersfoort), Militair Revalidatie Centrum Aardenburg (Doorn), Norschoten (Barneveld), QuaRijn (Doorn), Warande (Zeist) en Zorgpalet Baarn-Soest (Soest).

De revalidatiezorg is onder andere bedoeld voor senioren die bijvoorbeeld voor een beroerte, botbreuk of een heupoperatie in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar vanwege hun complexe beperkingen en hoge mate van zorgafhankelijkheid nog zo kwetsbaar zijn, dat zij niet direct naar huis kunnen. Bij een van de zorgorganisaties kunnen zij terecht voor een specialistische multidisciplinaire revalidatiebehandeling. Doel van de behandeling is dat de patiënt zo snel mogelijk weer terug naar huis kan. De revalidatiearts of de specialist ouderenzorg van de zorgorganisatie bepaalt of de patiënt in de zorgorganisatie kan revalideren en maakt samen met de cliënt een revalidatieprogramma op maat.

Bron: Meander Medisch Centrum