Aanpassing WGP schijnpolitiek die kostenverhogend zal uitpakken

0
238

dure-geneesmiddelen1Het is onverstandig energie te steken in een wetswijziging die tot niets leidt en de schijn van symboolpolitiek heeft. Dat stelt Nefarma in een reactie op de aankondiging van het Kamerlid Kuzu dat zijn partij de wet wil aanpassen door het aantal referentielanden in de wet te veranderen. Via de referentielanden worden de maximumprijzen in Nederland gekoppeld aan die in andere landen.  Nefarma vindt een wetswijziging overbodig en daarom ongewenst. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de opbrengsten die de PvdA suggereert, niet behaald zullen worden. Dit is kort geleden nog eens bevestigd door minister Schippers in een brief aan de Kamer.Een principieel bezwaar is, dat aanpassing van de systematiek leidt tot een toename van regelgeving en bureaucratie, terwijl het overheidsbeleid in de zorg juist gericht is op meer efficiënte door aan veldpartijen ruimte te geven om via onderhandelingen tot resultaat te komen. Het PvdA-voorstel staat daarom haaks op het beleid van de afgelopen jaren..

De wet regelt maximumprijzen van geneesmiddelen, terwijl de werkelijke prijzen in Nederland door onderhandelingen tussen bedrijven, apothekers en verzekeraars in veel gevallen op een veel lager niveau liggen. Vergeleken met andere landen liggen de prijzen in Nederland al op een laag gemiddeld Europees niveau. Het door de PvdA aangekondigde voorstel tot aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen leidt dus niet tot besparingen, is niet effectief.

Een principieel bezwaar is, dat aanpassing van de systematiek leidt tot een toename van regelgeving en bureaucratie, terwijl het overheidsbeleid in de zorg juist gericht is op meer efficiënte door aan veldpartijen ruimte te geven om via onderhandelingen tot resultaat te komen. Het PvdA-voorstel staat daarom haaks op het beleid van de afgelopen jaren.Hiermee samenhangend brengt Nefarma onder de aandacht dat juist de farmaceutische bedrijven afgelopen jaren constructief hebben meegewerkt aan beheersing van de kosten in de zorg. Zo zijn de uitgaven voor innovatieve geneesmiddelen gedaald (terwijl elders in de zorg de kosten nog altijd stijgen) en er is sprake van een structurele jaarlijkse bijdrage aan kostenreductie in de zorg van zo’n honderden miljoenen euro’s.