Richtlijn verworven aplastische anemie

Array

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NvVH) heeft, de nieuwste versie van de “Richtlijn diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen” goedgekeurd.
http://www.hematologienederland.nl/richtlijn-aplastische-anemie-2013

Patiënten met AA hebben een verstoorde aanmaak van alle typen bloedcellen. Dit wordt meestal veroorzaakt door T-cellen die de lichaamseigen stamcellen in het beenmerg vernietigen. Als gevolg hiervan bevat het beenmerg een grote hoeveelheid vetcellen in plaats van bloedproducerende cellen die normaal wel aanwezig zijn. Dit wordt ook wel ‘beenmerghypoplasie’ of ‘aplasie’ genoemd.

bloedonderzoekDe ziekte is in de meeste gevallen verworven, dus niet erfelijk en niet aanwezig sinds de geboorte. Er bestaat een zeldzame erfelijke vorm van de ziekte genaamd Fanconi-Anemie.

meer info over aplastische anemie zie www.bloedziekten.nl.

Recente artikelen