Bevel tandarts Thiel te Den Haag

gevaar-239x200De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft tandarts Thiel uit Den Haag op 10 juni 2013 het bevel gegeven om geen tandheelkundige zorg meer te verlenen tot de tandarts kan aantonen dat hij, naar het oordeel van de inspectie, verantwoorde zorg kan aanbieden. De inspectie is van oordeel dat de tandarts toezeggingen aan de inspectie in het kader van een verbetertraject voor zijn praktijken onvoldoende is nagekomen. De tandarts is bovendien niet bereid zich te verantwoorden voor zijn functioneren als tandarts en stelt zich niet toetsbaar op. De inspectie is van oordeel dat de patientveiligheid op dit moment ernstig in gevaar is.

Op 23 januari 2013 is de heer Thiel door de inspectie op de hoogte gesteld van ernstige tekortkomingen in een van de praktijken in Den Haag. De inspectie heeft geconcludeerd dat het door haar uitgeoefende intensieve toezicht in 2012 op de praktijken van dhr. Thiel (Kijkduin, Eerbeeklaan en Alphen aan den Rijn) tot onvoldoende resultaat heeft geleid. De door de tandarts aan de inspectie gedane toezeggingen in het kader van het verbeterproces zijn niet of in onvoldoende mate nagekomen. De heer Thiel is op dit moment geen eigenaar meer van voornoemde tandartspraktijken.

De inspectie heeft inmiddels een groot aantal meldingen ontvangen over het functioneren van de tandarts. Ook de Centrale Klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) kreeg veel klachten. De uitspraken van de NMT hebben niet geleid tot een aanpassing van de werkwijze van de tandarts. Het toont aan dat dhr. Thiel niet beschikt over lerend vermogen.

Deze ernstige signalen zijn voor de inspectie reden geweest voor een intensivering van haar onderzoek naar het functioneren van de heer Thiel. Op herhaalde verzoeken om informatie is door de tandarts niet inhoudelijk gereageerd. Door het niet nakomen van zijn verplichting de inspectie te informeren, onttrekt de tandarts zich aan het toezicht. Hierdoor heeft de inspectie geen zicht op de tandarts en diens werkzaamheden en is de patientveiligheid ernstig in het geding.
Bron: Nieuwsbank.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen