Blijvende onduidelijkheid over knip verpleging en verzorging

kamerleden-200x200Het Kamerdebat over de langdurige zorg op 10 juni heeft geen duidelijkheid gegeven over de voorgestelde knip tussen verpleging en verzorging. V&VN heeft samen met onder andere NPCF en Buurtzorg in een brandbrief gepleit om deze knip terug te draaien. Staatssecretaris Van Rijn heeft niet gezegd of hij zijn plannen voor de hervorming van de langdurige zorg op dit punt wil aanpassen. Wel zei hij dat de nieuwe aanspraak thuisverpleging in de zorgverzekeringswet uitgewerkt wordt met wijkverpleegkundigen zelf: “De wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in deze plannen. Zij heeft goed zicht op samenwerking tussen de formele en informele zorg”.

Het 8 uur durende debat over de hervorming van de langdurige zorg is nog niet afgerond en wordt zo spoedig mogelijk vervolgd.

Sterke impuls
Staatssecretaris Van Rijn ziet een belangrijke rol weggelegd voor de wijkverpleegkundige. In de hervormingsbrief van de staatssecretaris wordt 200 miljoen extra geinvesteerd in wijkverpleegkundigen en 50 miljoen in de opbouw van sociale wijkteams. Kamerleden vragen wel aandacht voor de opleiding van wijkverpleegkundigen. Het aantal opgeleide wijkverpleegkundigen is de laatste jaren namelijk afgenomen. Van Rijn hevelt de bekostiging van de wijkverpleegkundigen over naar de zorgverzekeringswet en maakt hiervoor een nieuwe aanspraak thuisverpleging. In het debat meldde hij dat deze aanspraak uitgewerkt wordt met wijkverpleegkundigen zelf. Het ministerie van VWS is al in overleg met V&VN hierover.

Onvrede over bezuiniging
Een groot aantal Kamerleden toonde zich tijdens het debat geirriteerd over de forse bezuiniging die de staatssecretaris in de hervormingsbrief aankondigt. Waarom fors bezuinigen op de thuiszorg en huishoudelijke zorg met grote effecten op de werkgelegenheid als het ook anders kan, vragen zij
zich af. Waarom de ingeboekte bezuiniging niet realiseren door aanpak zorgfraude, verspilling in de zorg en topsalarissen. De staatssecretaris komt nog met een arbeidseffectrapportage om de werkgelegenheidseffecten in beeld te krijgen.

Onduidelijkheid beleidsvrijheid gemeenten
Een groot deel van de huidige AWBZ gaat over naar de gemeenten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kent geen recht op zorg, gemeenten mogen zelf het beleid vormgeven. Kamerleden zien er grote risico’s in dat mensen minder of geen zorg krijgen omdat gemeenten andere keuzes maken. De staatssecretaris is in overleg met gemeenten over de kwaliteit, het toezicht op de zorg, en de invulling van beleidsvrijheid. Voor de overgangsperiode heeft Van Rijn afspraken gemaakt met gemeenten om de financiele middelen voor zorg niet in het gemeentefonds te storten maar apart te houden.
Bron: Nieuwsbank.nl