Wouter Bos en Chris Polman voorzitter en lid raad van bestuur VUmc

De Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc heeft Wouter Bos en Chris Polman benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de raad van bestuur van VUmc.

Drs. Wouter Bos (1963), oud-minister van Financiën, voormalig vicepremier en sinds 2010 partner bij KPMG, start met ingang van 19 augustus 2013. Prof. dr. Chris Polman (1958), sinds 1986 werkzaam bij VUmc en sinds 2011 afdelingshoofd neurologie, start per 1 juli a.s. als lid raad van bestuur met de portefeuille patiëntenzorg. Samen met prof. dr. Wim Stalman vormen zij de nieuwe raad van bestuur van VUmc.
Met hun aantreden komt er een einde aan de interimperiode van de bestuurders Fred Plukker en Frans Corstens, die sinds eind augustus 2012 VUmc met grote inzet hebben geleid.

Reacties op benoemingen
De nieuwe bestuursvoorzitter van VUmc, Wouter Bos, zegt in een commentaar op zijn benoeming: ‘Bij KPMG heb ik mijn Haagse verleden als oud-minister en oud-partijleider achter mij kunnen laten en een nieuw profiel in de zorg opgebouwd. Met mijn advieswerk in de zorg heb ik in vele keukens kunnen kijken die voor anderen gesloten blijven. Ik heb ook veel geleerd van de bevlogen en getalenteerde mensen in mijn team. KPMG is daarmee een ideale opmaat geweest voor deze nieuwe stap. In mijn rol als bestuursvoorzitter van VUmc krijg ik de kans om het veld in te gaan en eindverantwoordelijkheid te dragen. Uiteindelijk ben ik toch iemand die het liefst zelf achter het stuur zit. Ik vind het een mooie speling van het lot dat ik 25 jaar geleden, op mijn 25e,  de deuren van de VU achter me dicht trok en er nu weer terugkeer.
VUmc is in de afgelopen periode soms negatief in het nieuws geweest. Nu wil ik met alle collega’s van VUmc weer de weg omhoog inslaan. VUmc staat wetenschappelijk aan de top en herbergt een enorme hoeveelheid talent. Mijn nieuwe collega’s hebben heel veel redenen om trots te kunnen zijn op VUmc. Het verder aanboren, ontwikkelen en naar de top brengen van al dat talent vind ik een prachtige uitdaging. Dat we dat de komende jaren in nauwe samenwerking met Marcel Levi en het AMC gaan doen, maakt het alleen maar interessanter.’

Chris Polman, het nieuwe lid van de raad van bestuur zegt: ‘Ik heb jarenlang van dichtbij meegemaakt hoe dynamisch het onderzoeksveld in VUmc zich ontwikkeld heeft en hoe onze onderzoeksinstituten een vooraanstaande positie in de wereld hebben verworven. Ik kijk ernaar uit mede leiding te mogen geven aan een organisatie die grote ambities heeft om nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en patiëntenzorg met elkaar te verbinden. Patiëntveiligheid en patiëntgerichtheid zijn hierbij kernbegrippen. Het is een uitdaging om deze ambities samen met alle medewerkers in te vullen. Mijn ervaringen met patiënten met multiple sclerose hebben mij geleerd dat je alleen de meest optimale zorg kunt bieden in samenspraak met patiënten en als er sprake is van goede multidisciplinaire samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Ik heb er vertrouwen in dat wij in de nieuwe bestuurssamenstelling tot goede resultaten komen.’

Prof. dr. Cees Veerman, voorzitter van de Raad van Toezicht, laat weten zeer ingenomen te zijn met deze benoemingen. ‘Voor de RvT heeft altijd voorop gestaan dat de nieuwe bestuurders de medewerkers van VUmc weer de trots op hun universitair medisch centrum kunnen teruggeven. De opgaven waar VUmc intern en extern voor staat, vraagt een team van bestuurders dat enerzijds de organisatie weet te inspireren en anderzijds een duidelijke koers weet uit te zetten en die intern weet te verbinden.
Deze bestuurders zijn vanwege hun achtergrond en ervaring in de gezondheidszorg  uitstekend in staat leiding te geven aan VUmc en het verder brengen van deze prachtige instelling door een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van optimale patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van artsen.’

9360-aLvaas1_-_250Carrière Wouter Bos
Wouter Bos studeerde politicologie en economie aan de Vrije Universiteit en startte zijn carrière bij Shell. Hij was daar tien jaar lang (tot 1998) werkzaam in verschillende functies, in binnen- en buitenland. Vervolgens was Bos lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en werd woordvoerder Volksgezondheid. In 2000 was hij staatssecretaris van Financiën en daarna fractievoorzitter en minister van Financiën en tevens vicepremier. In 2010 verliet hij de politiek om als partner bij KPMG te starten, alwaar hij tot op heden verantwoordelijk is voor de opbouw en ontwikkeling van de gezondheidszorggroep. In die functie heeft hij veel ervaring opgedaan in de gezondheidszorg, waaronder bij de universitair medische centra.

web-9233_-_250x168_-_polmanCarrière Chris Polman
 Chris Polman is sinds 1986 werkzaam bij VUmc. Hij is een eminent wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) en een bevlogen neuroloog die in de loop der jaren veel bestuurlijke taken heeft verricht. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, waarna hij in 2011 hoofd van deze afdeling is geworden. Momenteel combineert hij dit met de functie directeur medische zaken. Daarnaast is Polman zeven jaar (2002-2009) voorzitter geweest van het Stafconvent (de medische en wetenschappelijke staf) en is hij directeur van het VUmc MS-centrum. In al deze functies heeft hij ervaring opgedaan met verschillende beleids- en bestuurlijke vraagstukken en was ook nauw betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg. Polman wordt beschouwd als een verbindend persoon die veel belang hecht aan een goede samenwerking tussen diverse disciplines in VUmc.

De beloning van beide bestuurders, die in eerste instantie voor een periode van vier jaar zijn benoemd, voldoet aan de wetgeving en valt binnen de Wet normering topinkomens.

Recente artikelen