Diabetes en ramadan: veilig vasten

Morgen begint de vastenmaand ramadan. Ook veel mensen met diabetes kiezen ervoor om te vasten. In Nederland naar schatting zo’n 70.000. Tussen ongeveer 05.30 en 22.00 nemen ze niets tot zich, veelal ook geen medicatie. Dat is niet zonder risico.

Tijdens de ramadan verandert er veel: het dagritme, het aantal maaltijden, de hoeveelheid calorie?n en koolhydraten. Door deze veranderingen is de kans groot dat de diabetes ontregeld raakt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat er tijdens de ramadan beduidend vaker sprake is van hypoglykemie. Het risico op hyperglykemie is bij diabetes type 1 drie keer groter en bij diabetes type 2 tot vijf maal groter dan normaal.
Eigen keuze
Mensen die door het vasten gezondheidsproblemen kunnen oplopen zijn in principe vrijgesteld. De Nederlandse Diabetes Federatie raadt mensen met diabetes ten stelligste aan het risico op gezondheidsschade serieus te nemen en de mogelijkheid van vrijstelling te overwegen en daarover in gesprek te gaan in de eigen omgeving. Tegelijkertijd erkent de NDF dat het al of niet meedoen aan de vasten, een persoonlijke beslissing is. Zorgverleners zullen daarop moeten inspelen. Dat gebeurt nog niet overal in voldoende mate.

Maatwerk
Het begeleiden van mensen met diabetes tijdens de vastenmaand is bij uitstek maatwerk. Een protocol zou daarbij ondersteuning kunnen bieden, als basis voor maatwerk adviezen, toegesneden op de specifieke doelgroep en de individuele patiënt. Zo’n protocol bestaat (nog) niet. Zelfs in landen met een moslimmeerderheid bestaan geen richtlijnen of protocollen voor begeleiding tijdens de ramadan en het aanpassen van de medicatie tijdens de vastenperiode.

Praktische handvatten
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Jan van Ooijenstichting hebben het initiatief genomen om best practices op het gebied van begeleiding van mensen met diabetes tijdens ramadan te inventariseren en eenduidig te maken. Dit heeft geresulteerd in een toolbox Diabetes en ramadan met onder andere een brochure met adviezen en een medicatiekaart met schema’s voor de aanpassing van het medicijngebruik rondom ramadan. De toolbox is een eerste stap in een meerjarig project dat uiteindelijk moet leiden tot een breed gedragen en goed uitvoerbaar nationaal protocol Diabetes en ramadan.

NDF: www.diabetesfederatie.nl / [email protected]

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen