Gedupeerde GGZ-instellingen gesteund door uitspraak Hof

0
290

GGZ Trubendorffer dringt aan op correcte interpretatie wetgeving door NZa
Amsterdam, 11 juli 2013 – GGZ CrisisCare Trubendorffer heeft Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gestuurd naar aanleiding van het vonnis van het Hof in Den Bosch. In de brief vraagt Trubendorffer de Minister om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan te sporen om de wetgeving aangaande de vergoedingsplicht van zorgverzekeraars juist te interpreteren. Het betreft de vergoeding van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, die door de onjuist geformuleerde beleidsregels  van NZa zijn benadeeld.
Benadeling
Dick Trubendorffer, directeur van GGZ CrisisCare Trubendorffer: ‘De uitspraak van het Hof in Den Bosch heeft aangetoond dat de NZa de wetgeving, in zake de vergoedingsplicht van zorgverzekeraars ten opzicht van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, onjuist heeft toegepast. wetboekenHierdoor zijn er in Nederland vele goede, innovatieve GGZ-instellingen financieel benadeeld en onnodig in de problemen gekomen.’ De NZa heeft in haar uitvoering het ‘Hinderpaal-criterium’ genegeerd en zorgverzekeraars onterecht de mogelijkheid geboden om zorginstellingen minder dan de verplichte 75% van de geboden zorg te vergoeden. Het ‘Hinderpaal-criterium’ zegt dat de vergoeding geen hinderpaal mag vormen voor het inroepen van hulp door niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
Eerlijke kans

Trubendorffer verwacht dat de recente uitspraak van het Hof in Den Bosch van 9 juli jl. de NZa doet inzien dat zij verkeerd hebben gehandeld en hoopt dat de zorgautoriteit zelf de beleidsregels zal aanpassen conform de wetgeving, zodat alle verzekeraars het rechtsgeldige vergoedingspercentage gaan hanteren. ‘Wij hopen verder dat de wurgcontracten die het gros van de zorgverzekeraars vanaf 2012 aan innovatieve instellingen hebben voorgelegd hiermee tot het verleden behoren. Nieuwe aanbieders, met bewezen track record, dienen een eerlijke kans te krijgen om te laten zien dat zij goede en kosteneffectieve zorg leveren en hiermee bijdragen aan het efficiënter inzetten van gemeenschapsgeld binnen de GGZ’, aldus Trubendorffer.

Over CrisisCare Trubendorffer

CrisisCare Trubendorffer is een GGZ-instelling voor verslavingszorg en dubbele diagnose. CrisisCare Trubendorffer is een jonge, innoverende organisatie met hoge slagingspercentages. De eigentijdse hulpverlening is laagdrempelig en kent geen- of korte wachtlijsten en een ‘no-nonsens’ klimaat waarin hulp wordt geboden die bewezen werkt en waar een goede sfeer vooropstaat.