Hitte speelt ‘Walking Golden Oldies’ parten

Wandelende 80-plussers zijn uitstekend voorbereid
Tachtigplussers die de Nijmeegse Vierdaagse lopen zijn zeer goed voorbereid, gemiddeld trainen zij zo’n 1000-1500 km voorafgaand aan de wandeltocht. Toch viel een kwart uit in de eerste drie dagen. De hitte in combinatie met een verminderde dorstprikkel speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol. Dit blijkt uit de eerste, voorlopige onderzoeksresultaten van inspanningsfysioloog prof. dr. Maria Hopman en haar team van het UMC St Radboud. In totaal gingen 245 tachtigplussers van start in de 97ste Nijmeegse Vierdaagse. Vijftig van hen deden mee aan het Vierdaagseonderzoek van Hopman, uitgevoerd in samenwerking met VGZ.

vierdaagseMindere dorstprikkel
Uit de eerste resultaten blijkt dat de groep tachtigplussers gemiddeld voor de 20ste keer aan de Vierdaagse deelneemt. Zij hebben daarvoor 1000 – 1500 km getraind, velen wandelen dagelijks een uur of meer. Hopman: “Ondanks deze uitstekende voorbereidingen zien we toch dat een kwart van de 245 gestarte deelnemers na drie dagen is uitgevallen. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk het warme weer. Ouderen transpireren minder en ze hebben ook een minder goede dorstprikkel. Beide aspecten maken wandelen in de hitte lastiger. De eerste resultaten bevestigen dit. De ouderen drinken te weinig en hun temperatuur ligt tijdens het wandelen wat hoger dan bij de jongere wandelaars.”

Bewegen en blijven bewegen
Van de onderzochte 80-plussers geeft 30 procent zichzelf een rapportcijfer 9 of hoger voor de gezondheid (gemiddeld 8,3) en 45 procent geeft zichzelf een rapportcijfer 9 of hoger voor de kwaliteit van leven (gemiddeld 8,5). Het gemiddelde rapportcijfer voor gezondheid en kwaliteit van leven van alle Vierdaagselopers is respectievelijk een 7,9 en 8,1. Van de 80-plussers heeft 30 procent in het afgelopen jaar geen huisarts bezocht en 50 procent heeft geen specialist gezien. Het geheim van vitaal oud worden lijkt vooral samen te hangen met veel bewegen en blijven bewegen. Daarnaast blijven deze ouderen zichzelf ook op het cognitieve vlak uitdagen en ontwikkelen.

Vierdaagseonderzoek
Maria Hopman van het UMC St Radboud deed onderzoek naar het geheim van de gezonde ‘Walking Golden Oldies’ en naar de vraag welke rol genen en gedrag spelen bij succesvolle veroudering. In het Vierdaagse gezondheidsonderzoek keken de onderzoekers zowel naar de rol van het gedrag (leefstijl) als de invloed van de genen op gezond ouder worden. Om de genetische factoren te ontrafelen, zijn ook kinderen en kleinkinderen van de 80-plussers onderzocht. Er is onder meer gekeken naar leefstijl (voeding, roken, overgewicht) en levensinstelling. Ook hebben de 80-plussers een temperatuurpil geslikt om te zien hoe ze reageren op de zware fysieke inspanning.

 

De definitieve resultaten zijn naar verwachting eind september beschikbaar.

 

Recente artikelen