Openbaarmakingsbeleid IGZ onderzocht

IGZ_824x675In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben de Erasmus Universiteit en het Verwey-Jonkers Instituut het openbaarmakingsbeleid van de inspectie onderzocht. De onderzoekers concluderen dat er brede steun en begrip bestaat voor het streven van de IGZ naar transparantie door openbaarmaking van inspectierapporten en maatregelen. Instellingen en zorgverleners ervaren het min of meer als vanzelfsprekend dat de IGZ rapporten openbaar maakt.

Aanleiding
Een belangrijk doel van het openbaarmaken van rapporten van toezichtbezoeken en publiceren van persberichten is het bevorderen van de naleving van wetten en richtlijnen. Om antwoord te krijgen op de vraag of zorgaanbieders zich daardoor ook beter aan de regels houden, vroeg de inspectie de Erasmus School of Law en het Verwey-Jonkers Instituut dit te onderzoeken.

Conclusies
Behalve begrip bij zorgaanbieders voor het publiceren van inspectierapporten en maatregelen, is er ook kritiek. Zo ervaren ze de korte voorbereidingstijd op de openbaarmaking van verscherpt toezicht als problematisch. Ook blijkt dat de effecten van openbaarmaking soms onbedoeld anders zijn dan de inspectie heeft beoogd. Dit heeft onder meer te maken met de terminologie. Zo kan bijvoorbeeld het begrip hoog risico angst bij patienten oproepen.

Over elke maatregel die de inspectie neemt, wordt een nieuwsbericht gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat deze berichten als te weinig uniform worden ervaren en dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het uitvergroten van negatieve aspecten. Verder constateren sommige respondenten dat houding en oordeelsvorming tussen de inspecteurs te veel verschillen.

Vervolg
Het onderzoek geeft de inspectie handvatten voor verbeteringen op het gebied van communicatie, beleid en procedures en de interne opleiding van inspecteurs. Zo zal de IGZ voortaan standaard bij een rapport de zienswijze of reactie van een zorgaanbieder publiceren. Verder bekijkt de inspectie de mogelijkheid om de termijn te verlengen tussen het aankondigen, instellen en bekendmaken van verscherpt toezicht. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek worden opgenomen in de opleiding van inspecteurs om hen meer inzicht te geven in de impact van maatregelen en van welke factoren dit afhankelijk is.

Bron: Nieuwsbank.nl